KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama 350 milyon TL kira sertifikası ödedi!

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama 350 milyon TL kira sertifikası ödedi!

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın ihraç ettiği TRDKTVK32115 ISIN kodlu, 189 gün vadeli, 350 milyon TL tutarında kira sertifikası kupon ve anapara ödeme işlemi tamam...


KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirket tarafından ihraç edilmiş olan TRDKTVK32115 ISIN kodlu kira sertifikası kupon ve anapara ödeme işlemi hakkında açıklama yaptı. 

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın ihraç ettiği TRDKTVK32115 ISIN kodlu, 189 gün vadeli, 350 milyon TL tutarında kira sertifikası kupon ve anapara ödeme işlemi gerçekleşti.

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

03.03.2021

02.03.2021

03.03.2021

 

18.666.969,63

 

Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

03.03.2021

02.03.2021

03.03.2021

 

350.000.000

 

Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.