KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama 450 milyon TL'lik kira sertifikası ödedi!

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama 450 milyon TL'lik kira sertifikası ödedi!

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın TRDKTVK22124 ISIN kodlu, 196 gün vadeli, 450 milyon TL tutarında kira sertifikası kupon ve anapara ödeme işlemi tamam...


KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirket tarafından ihraç edilmiş olan TRDKTVK22124 ISIN kodlu kira sertifikası kupon ve anapara ödeme işlemi hakkında açıklama yaptı.

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu, TRDKTVK22124 ISIN kodlu, 196 gün vadeli, 450 milyon TL tutarında kira sertifikası kupon ve anapara ödeme işlemi işlemi gerçekleşti. 

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

24.02.2021

23.02.2021

24.02.2021

 

22.956.164,81

 

Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

24.02.2021

23.02.2021

24.02.2021

 

450.000.000

 

Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.