KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın 2019 olağan genel kurul toplantısı 19 Mart'ta!

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın 2019 olağan genel kurul toplantısı 19 Mart'ta! KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın 2019 olağan genel kurul toplantısı 19 Mart'ta!

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın 2019 olağan genel kurul toplantısı 19 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek...KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) olağan genel kurul toplantısı yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama'nın 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 9 Mart 2020'de saat 14:00'da Büyükdere Cad. No 129/1 Esentepe Şişli İstanbul adresinde düzenlenecek.

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama KAP açıklaması:

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 19/03/2020 tarihinde saat 14:00' de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere şirket genel merkezinde yapılmasına ve bu konuda gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine karar verilmiştir.

 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.     Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçilmesi.

2.     Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3.     Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

4.     Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

5.     Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, görev dağılımlarının yapılması,  temsil ve ilzamı hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

6.     Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.

7.     2019 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

8.     Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi.

9.     2019 yılı karının dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

10.  Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

11.  T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.

12.  Dilek ve temennilerin sunulması.