08 / 08 / 2022

Küçükçekmece'de 21.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa hissesi!

Küçükçekmece'de 21.8 milyon TL'ye icradan satılık arsa hissesi!

Küçükçekmece 1. İcra Dairesi, İstanbul Küçükçekmece'de yer alan arsanın hisselerini 21 milyon 866 bin 768 TL bedelle satışa çıkardı.Küçükçekmece 1. İcra Dairesi, İstanbul Küçükçekmece'de yer alan arsanın hisselerini satışa çıkardı. Hisselerin bedeli 21 milyon 866 bin 768 TL olarak belirlendi.

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ
 
2016/900 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, 0 Ada, 13092 Parsel, SAFRA Mahalle/Köy, Tapunun,24.891,79 arsanın borçluya ait 40157/32585616 ve 1224511/16292808 hisseleri satılacaktır. Dava Konusu Taşınmaz; Üzerinde Tır Garajı Olarak Kutlanılan Ve Kullanım Amacına Uygun Olarak Yerlerin Asfalt Döşendiği, İçerisinde 3 Adet Prefabrik Ve Betonarme Şeklinde Tek Katlı Basit Yapıların Bulunduğu, Etrafında Yeni İnşaat Projeleri Ve Yapılaşmaların Olduğu Görülmüştür. Yapılan Hesaplama İmar Durumundaki Emsal;1,75 Üzerinden Kabaca
Hesap Edildiğinde Yaklaşık Olarak 43.560,00 m? İnşaat Alanı Yapılabileceği Ve Gayrimenkul Proje Geliştirme Uygulaması Yapıldığında, Ortalama *450 Kat Karşılığı Verilebilme ? İhtimali, Günümüzün Satış Fiyatlar Ve Buna Benzer Şekilde Değerlendirilebileceği de Tarafımızdan Görülmüştür.
Değer Tespitine Konu Olan Taşınmaz; Bulunduğu, Bölge İtibari İle Alt Ve Üst Yapısı Tamamlanmamış Ve Sosyal İmkanlardan Faydalanabilecek Bir Konumda Olduğu, Mevki Olarak Muammer Aksoy Caddesi Üzerinde, Basın Ekspres Yolu Paralelin de Konumlandığı, CNR Fuar Merkezine, Havaalanına Ve Ticaret Alanlarına Yakın Bir Mevkide Bulunduğu da Görülmüştür.
Adresi : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi,Muammer Aksoy Caddesi, Alageyik Sokak Karşısında (Tır Garajı Olarak Kullanılan) Arsa Adresindedir.Küçükçekmece / İSTANBUL Yüzölçümü : 24.891,79 m2
İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Şefliği'nin 24.06.2020 Tarihli İmar Durum Yazısına Göre; Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, 13092 Parsel Sayılı Söz Konusu Parsel; 13.12.2013-17.06.2016 Tasdik Tarihli 1/ 1000 Ölçekli Küçükçekmece Yenibosna Basın Aksı Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan Notlarının 2.1 Maddesindeki Hükümlere Haiz, Ticarett Hizmet Alanında Kalmaktadır. Parsel Ayamama Deresi Taşkın Sınır Alanında, Kaldığından Uygulama Aşamasında İlgi Kurum Görüşlerine Uyulacaktır. Parselin Yakınından Petrol Boru Hattı Geçtiğinden Uygulama Aşamasında İlgi
Kurum Görüşlerine Uyulacaktır. Parsel Karayolu Tünel Güzergahında Kaldığından Uygulama Aşamasında İlgi Kurum Görüşlerine Uyulacaktır.
Havamania Kriterlerinden Dolayı Maksimum Bina Yüksekliği Ve Kat Adedi Emlak Ve İstimlâk Müdürl üğünce Tespit Edilecek RS Kotuna Göre Belirlenecektir Denilmiştir.
Kıymeti : 21.866.768,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 6306 sayılı kanun gereği riskli yapıdır şerhi vardır
1. Satış Günü : 23/12/2021 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 18/01/2022 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Küçükçekmece Adliyesi Kartaltepe Mah. 1. MalazgirtCad. No:2-4 1. KatMüzayede (İhale)Odası Küçükçekmece/İstanbul

Küçükçekmece de 21.8 milyon TL ye icradan satılık arsa hissesi!

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/900 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.