05 / 07 / 2022

Küçükçekmece'de 37.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Küçükçekmece'de 37.3 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Küçükçekmece 2. İcra Dairesi, Küçükçekmece Safra Mahallesi'nde yer alan arsayı 37 milyon 314 bin 360 TL bedelle icradan satışa çıkardı.Küçükçekmece 2. İcra Dairesi, Küçükçekmece Safra Mahallesi'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 37 milyon 314 bin 360 TL olarak belirlendi.


T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ
2020/3195 ESAS
13/07/2021
TAŞINMAZIN SATIŞ İLANININ İLANEN TEBLİĞİ

Müdürlüğümüz dosyasında borçlu Ateş İthalat Bisiklet Motosiklet Yedek Parça Tic.Ltd.Şti.'nin (Ticaret Sicil Adresi :Söğütlüçeşme Mah. Halkalı Cad. N:231 Küçükçekmece/İstanbul) adresindenden ayrılmış olması, adreste bulunan binanın yıkılmış olması nedeniyle yasa gereği tebliğ yapılmamış , icra emri ve kıymet takdir raporu ilanen tebliğ edilerek kesinleşmiş olup Müdürlüğümüz dosyasından satışı yapılacak taşınmazın hazırlanacak satış ilanının daborçluya ilanen tebliğine karar verimiştir. Bu nedenle Müdürlüğümüz dosyasından hazırlanan aşağıdaki taşınmaz satış ilanı borçlu Ateş İthalat Bisiklet Motosiklet Yedek Parça Tic.Ltd.Şti.'ye Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve Tebligat Kanunun uygulanmasına dair Yönetmelik hükümlerince ilanen ihtar ve tebliğ olunur.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : TAPU KAYDI : İstanbul İli ,K.Çekmece ilçesi , Safra mahallesi, 13149parsel sayılı 4.572,60 m2 alanlı arsa nitelikli taşınmazın 103651/114315 hissesidir.
İMARDURUMU: İstanbul İli,K.Çekmece İlçesi,Söğütlüçeşme Mah.13149 parsel sayılı taşınmaz Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi RUİP /15.05.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi RUİP değişikliği nedeniyle ,söz konusu parselinde bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar mahkeme kararları ile iptal edildiğinden, yeni planlar yapılıncaya kadar imar uygulaması yapılamayacağı imar durumundan anlaşılmıştır.
bulunan Satışa konu taşınmaz : İstanbul İli ,K.Çekmece İlçesi, Söğütlüçeşme mahallesi, Halkalı Cad. No:231 adresinde mevcut tapunun 13149 parsel sayılı 4.572,60 m2 alanlı arsa üzerinde herhangi bir yapının olmadığı molozların olduğu görülmüştür. İstanbul İli , K.Çekmece İlçesi,Söğütlüçeşme Mah.13149 parsel sayılı taşınmaz Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi RUİP /15.05.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Sefaköy Halkalı Caddesi Çevresi RUİP değişikliği nedeniyle ,söz konusu parselinde bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar mahkeme kararları ile iptal edildiğinden, yeni planlar yapılıncaya kadar imar uygulaması yapılamayacağı imar durumundan anlaşılmıştır. Çevresinde yapılaşmaların yoğun olduğu, çok merkezi bir konumda ana cadde üzerinde olduğu, çevresinde bir çok fabrikanın bulunduğu sanayi bölgesinde kaldığı görülmüştür. Belediyenin tüm sosyal imkanlarından yol, su ,elektrik ,doğalgaz, ulaşım gibi tüm sosyal imkanlardan yararlandığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu arsa üzerine çapı uygulandığında arsanın çapına ve yerine uygun olduğu görülmüştür.
ARSANIN DEĞERİ: 4.572,60 M2 X9.000 TL X Hissesi 103651/114315: 37.314.360 TL (BOÇLUNUN HİSSESİNE DÜŞEN MİKTARDIR.)
Kıymeti : 37.314.360,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 01/09/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 30/09/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Küçükçekmece Adliyesi A Blok İhale Odası-Tevfikbey Mah.. Halkalı Cd. No:146 Giriş Kat Küçükçekmece/İstanbul

Küçükçekmece de 37.3 milyon TL ye icradan satılık arsa!

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Müdürlüğümüz dosyasında borçlu Ateş İthalat Bisiklet Motosiklet Yedek Parça Tic.Ltd.Şti.'nin (Ticaret Sicil Adresi :Söğütlüçeşme Mah. Halkalı Cad. N:231 Küçükçekmece/İstanbul) adresindenden ayrılmış olması, adreste bulunan binanın yıkılmış olması nedeniyle yasa gereği tebliğ yapılmamış , icra emri ve kıymet takdir raporu ilanen tebliğ edilerek kesinleşmiş olup Müdürlüğümüz dosyasından satışı yapılacak taşınmazın hazırlanacak satış ilanının da borçluya ilanen tebliğine karar verimiştir. Bu nedenle Müdürlüğümüz dosyasından hazırlanan aşağıdaki taşınmaz satış ilanı borçlu Ateş İthalat Bisiklet Motosiklet Yedek Parça Tic.Ltd.Şti.'ye Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve Tebligat Kanunun uygulanmasına dair Yönetmelik hükümlerince ilanen ihtar ve tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/3195 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/07/2021