Küçüksu'daki tarihi mesire alanına otopark yapılıyor!

Küçüksu'daki tarihi mesire alanına otopark yapılıyor!Boğaziçi sahil hattında bulunan son ağaçlıklı ve yeşil arazilerden biri olma özelliğini koruyan Küçüksu mesiresi, tabiî güzelliğini ve bütünlüğünü yitiriyor. Yeşil arazinin bir bölümü üzeri hafriyat malzemesi dökülerek kapatıldı.


Uzun yıllar etrafı tel örgülerle çevrili bir halde muhafaza edilebilen tarihî Küçüksu mesire alanının önemli bir kısmı, İstanbul Otopark İşletmeleri İSPARK'ın tasarrufuyla bir otoparka dönüştürülüyor. 'Küçüksu Mesiresi Koruma ve Çevre Düzenleme Uygulama Projesi' kapsamında bulunmayan bu otopark projesi daha önce İstanbul 2. No'lu Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun karaııyla durdurulmuştu. İmar planlarında mesire alanı olarak gözüken mevki için, komisyonun 2.4.2013/02-352 No'lu kararında "alanın mer'i planındaki fonksiyonuna aykırı hiçbir kullanıma (otopark v.b.) izin verilmemesine..." hükmü verilmişti. 


Küçüksu Kasn'nın karşı tarafında bulunan geniş alan, Bogaz'daki ender yeşil genişliklerden. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3 Şubat'ta ilçeye gelerek yaptığı konuşmada, burayı "Küçüksu Çayırı önemli bir mesire alanı. Çocukluğumda bisiklete bindiğim, top oynadığını, mısır yediğim yerler." diyerek tasvir etmişti. Daha önce 2012 yılında bir kısmı otoparka dönüştürülen çayırlık arazi, bir kez daha iş makinelerinin gadrine uğramış, çalışmalar çevredekilerin şikayetleri üzerine durdurulmuştu. Arazi, 'Küçüksu Mesiresi Koruma ve Çevre Düzenleme Uygulama Projesi' kapsamında tekrar ihya edilerek halkın kullanımına açılmak istense de, çim ve ağaç kaplı yeşil bölgenin kaba dolgu malzemesi ile örtülmesi, vatandaşların tepkisine sebep oldu. 


2012 yılında ihalesi yapılan proje, yakın bir tarihte tamamlanmak için geceli gündüzlü bir çalışmayla devam ediyor. Çalışma alanı kenarına asılmış, İSPARK imzalı bir pankartta "Otoparkımız zemin düzeltme çalışmaları dolayısıyla geçici bir süre hizmet vermeyecektir" ibareleri bulunsa da kameraya çekilen görüntüler ve vatandaşların şahitliğinde otopark arazisinin molozlarla genişletildigi görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, konuyla alakalı olarak "Buraların tekrar eski günlerine kavuşturulmasıyla ilgili başkanın talebi oldu, çalışmayı başlattık." demişti. 


İSPARK yetkilileri, "Orayı para kazanmak için değil, vatandaşlardan yoğun bir istek olduğu için otopark yapıyoruz." açıklamasında bulundu. Buna rağmen çalışmalar sırasında yeşil alanların kapatıldığı ve bazı ağaçların da tahrip edildiği görüntülerden anlaşılıyor. Tarihi Küçüksu Mesiresi, iki ayrı kanunla koruma altına alınmış bir mevkide bulunuyor. "Tarihi ve Doğal Sit Alanı" özelliği ile 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve Tabiat Varlığı olarak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında da muhafaza altında bulunan arazi, sadece yeşil alan olması noktasından değil kültür tarihî açısından da büyük önem taşıyor. 


Yıllar yılı İstanbullulara eğlence ve piknik alanı vazifesi görmüş, birçok yazar, sair ve seyyaha ilham vermiş bu Küçüksu Mesiresi'nin önemli bir bölümü Şimdilerde otopark olarak kullanılıyor. 


Zaman