Küçükyalı çocuk Yuvası, bakım hizmetleri yapılacak!

Küçükyalı çocuk Yuvası, bakım hizmetleri yapılacak! Küçükyalı çocuk Yuvası, bakım hizmetleri yapılacak!

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu (SHçEK) Genel Müdürlüğü Küçükyalı çocuk Yuvası (7-12), bakım hizmetlerini yaptıracak-SHçEK KÜçÜKYALI çOCUK YUVASI-

Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu (SHçEK) Genel Müdürlüğü Küçükyalı çocuk Yuvası (7-12), bakım hizmetlerini yaptıracak.

21 Ocak 2011 tarihinde pazarlık usulü ile yapılacak olan ihaleye ait şartname müdürlükten satın alınabilecek.

-KADIKÖY BELEDİYESİ-

Kadıköy Belediye Başkanlığı, çeşitli birimlerinde kullanılmakta olan telefon santralı ve aparatları, fotokopi ve elektronik daktilolar ile faks cihazlarının   bakım ve onarım işini ihaleye çıkardı.

İhale, Kadıköy Belediyesinde 17 Ocak 2011 tarihide açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. Söz konusu ihalede şartname belediyeden temin edilebilecek.

-BEYOĞLU BELEDİYESİ-

Öte yandan Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu sınırları dahilindeki 2011-114-002 yatırım proje numaralı 2 bin 948 ada 5 parseldeki binanın rölöve, restitüsyon, restorasyon, elektrik, statik, mekanik, yenileme projeleri ve bunlara bağlı peyzaj ve çevre düzenleme projelerinin hazırlanmasını yaptıracak.

İhale, 18 Ocak 2011 tarihinde pazarlık usulü ile yapılacak. Söz konusu ihalede şartname belediyeden alınabilecek.
AA