Kule uzadı, gelir kısaldı

Kule uzadı, gelir kısaldıFulya'da projenin başından beri tartışılan en temel konu Beşiktaş'ın aldığı paydı.


Alan cinsinden yüzde 67 alan Beşiktaş, kazanım açısından Aşçıoğlu'nun hep gerisinde kaldı..

Projenin başından beri tartışılan en önemli konu, buradan BJK'nın aldığı pay. Proje önce 130 bin metrekare olarak açıklandığında Beşiktaş'ın payı 86 bin 650, Aşçıoğlu'nun ise 43 bin 350 metrekareydi. Oranlar % 67'ye % 33 idi. Ancak Beşiktaş'ın metrekare oranını otoparklardaki % 80'lik payı yükseltiyordu. Beşiktaş'ın paylarını otopark dışında, otel, market, hastane ve restoran bölümleri oluştururken Aşçıoğlu konut kulelerini almıştı. O dönemde yapılan tahmini değerlemede, Aşçıoğlu'nun payı 200 milyon dolar, BJK'nın ise 135 milyon dolar çıkmıştı. Oran % 60'a % 40 Aşçıoğlu lehineydi. Projeden sorumlu yönetici İlhan Durusoy 32 bin 509 metrekarelik artışın dökümünü şöyle yaptı: 16 bin 470 metrekare ticari alanlar (BJK), 6 bin 906 metrekare konut alanları (Aşçıoğlu), 4 bin 180 metrekare otopark ve 4 bin 953 metrekare diğer alanlar. Yine Durusoy, bu artıştan sonra metrekare paylaşımını 67-33 oranıyla 108 bin 319 BJK, 54 bin 191 müteahhit olarak açıkladı.

260'A 147 MİLYON DOLAR!
Aşçıoğlu, eğer istediği gibi konut alanındaki artışı tamamen kendisine alırsa metrekare oranı korunmakla birlikte değer paylaşımında oranlar daha da lehine dönecek. Çünkü konut bölümünde değerleme metrekare başına 5 bin 800 dolardan yapılırken, ticari alanlar 2 bin 500, otoparklar 300 dolardan hesaplanıyor. Aşçıoğlu'nun % 33'lük metrekare payının değeri 260 milyon doları bulurken Beşiktaş % 67'lik payıyla 147 milyon dolarda kalıyor.

Beşiktaş düşmanı kim?

Demirören, açıklamasında "Fulya'yı karalamak isteyen Beşiktaş düşmanıdır. Beşiktaş'ta yapılan hiçbir şey gizli değildir" demişti. İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 8 Ekim 2008 tarihli İstanbul Valiliği Dernekler Müdürlüğü'ne gönderdiği soruşturma talebi yazısında dernek denetimi konusunda hakimin kullandığı ifade dikkat çekiyor: "Davalı derneğin tarafınızca Dernekler yasası amir hükümlerince denetlendiği mahkememizce bilinmekle; gizli maddeler içerdiği bildirilen sözleşmeyi hangi yasal çerçeve içerisinde imzaladıkları anlaşılamadığından, mahkememizce sözleşmenin incelenmesi de gerekli olduğundan, bir dernek oldukları halde mahkemeye dahi açıklanamayacak gizli hükümler içeren bir sözleşme imzaladıkları anlaşılan dernek yetkilileri hakkında, mali ve cezai yönden gerekli denetim ve soruşturma yapılarak sonucundan mahkememize bilgi verilmesi rica olunur." Bu yazıdan da anlaşıldığı üzere başkanın "Beşiktaş düşmanlığı" olarak nitelediği "gizli" ifadesini kullanan medya değil, davalı BJK'yı mahkemede temsil eden avukatlar ve "gizliliğin" soruşturulmasını talep eden mahkemenin hakimidir.

Fulya Projesi'ndeki çelişkiler

Fulya Projesi'ndeki çelişkiler Aşçıoğlu İnşaat, 2006'da 130 bin metrekarelik teklifle ihaleyi kazanmıştı. Yönetici İlhan Durusoy, divan kurulunda 32 bin 509 metrekarelik bir artış açıkladı ve projenin 162 bin metrekareye çıktığını duyurdu. Yaşar Aşçıoğlu ise Çarşamba günü medya önünde projenin başlangıcından itibaren 162 bin metrekare olduğunu iddia etti. Ancak belediye dosyayla ilgili mahkemeye gönderdiği yazıda proje için önce 1 Ekim 2006'da Yeni Yapı Ruhsatı düzenlendiği, bununla yol kotu üstünün 31 kata çıkarıldığı, ardından da 11 Aralık 2007 tarihli Kat İlavesi+Tadilat Ruhsatı ile yol kotu üstü kat sayısının 31'den 36'ya yükseltildiğini bildirdi. Durusoy, "Artış için müteahhitten 2 milyon dolar para izin vermeliği istedik. Ek olarak Şan Öktem Tesisleri'nin yerine yapılacak olan 2 bin 500 metrekarelik binayı müteahhit bedelsiz yapacak. Bir de ilaveten konut kısmından 95 metrekarelik 1 tane daire verilecek" dedi. Mali İşlerden Sorumlu yönetici Ertunç Soğancıoğlu İstişare Kurulu'nda artış nedeniyle "16 daire alacağız" dedi ve bu daireler karşılığı 12 milyon YTL teklif edildiğini açıkladı. Demirören ise "2 bin metrekarelik bir anlaşmazlık var. Bunun için şimdilik 6 milyon dolar avans aldık" ifadesini kullandı. Ancak Aşçıoğlu, "BJK, konut kısmından 2 bin 600 metrekare istiyor. Bizim de restoran alanlarından talebimiz var. Uzlaşacağız" dedi.

ÜNAL SUSMAYI TERCİH EDİYOR
Gerek BJK cephesi (başkanından yöneticilerine) gerekse Aşçıoğlu belediyeden kat karşılığı arsa alınıp projeye eklendiğini söylüyor. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal'ın bu katlarla ilgili suskunluğu dikkat çekerken meclis üyeleri bugünkü toplantıda konuyu gündeme getirecekler. Mecliste "Projeye dahil edilen 2 bin metrekarelik arsanın karşılığı olarak belediyeye ne verilmiştir? Müteaahhitin belediye için yapacağı öne sürülen kültür merkezi aslında BJK'ya ait arsanın üstüne mi yapılıyor?" sorularına yanıt aranacak.

Sabah