Kumburgaz'da satış memurluğundan 2 milyon 155 bin TL'ye tarla!

Kumburgaz'da satış memurluğundan 2 milyon 155 bin TL'ye tarla! Kumburgaz'da satış memurluğundan 2 milyon 155 bin TL'ye tarla!

Kumburgaz'da yer alan ve konut alanı imarlı 8 bin 620 metrekarelik tarla Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından 1 Eylül 2014 tarihinde ihaleye çıkıyor...

Büyükçekmece 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Büyükçekmece Kumburgaz'da yer alan tarlayı 2 milyon 155 bin TL'den satıyor. Toplam 8 bin 620 metrekare alana sahip tarlanın çevresinde villa ve konut tipi yapılaşma mevcut. 


İmar planında kısmen yol, kısmen park alanı ve konut alanı olarak belirlenen tarlanın ihalesi 1 Eylül'de saat 15.00 ile 15.10 arasında Büyükçekmece Adalet Dairesi Ek Bina Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu'nda yapılacak. 


İhale ilanı: 


GM.SATIŞ 3 NCÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU - Evrak No: 2013/2 S


T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul, Büyükçekmece ilçesi, Kumburgaz Mahallesi, Mandırayolu mevkiinde kayıtlı 560 parselde kayıtlı 8.620,00m2 miktarlı tarla niteliğindeki taşınmazın tamamı 2.155.000,00.-TL.sı bedelle satılacaktır.


Adresi : Taşınmaz adres olarak Büyükçekmece Kumburgaz Yeni mahalle, yalı caddesi ile irtibatlı tulumbadere caddesi ile künk caddesinin kesiştiği köşede kalan tarla niteliğindeki boş taşınmaz olup, etrafında villa ve konut tipi yapılaşmalar mevcut olduğu E-5 asfaltına yürüme mesafesinde olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiş olup geniş evsafı dosyamızda mevcuttur.


Yüzölçümü : 8.620 m2


Arsa Payı : Tam


İmar Durumu : Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 10.12.2013 tarih 620471 sayılı cevabi yazısında Büyükçekmece ilçesi, Yenimahalle mahallesi, 560 parsel sayılı taşınmaz 16.10.1991 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kumburgaz uygulama imar planı kapsamında kalmakta olduğu, söz konusu taşınmaz imar planında kısmen yol olarak, kısmen park alanı olarak, kısmen ayrık-ikiz nizam, Hmax:9.50 m. TAKS: 0.20, KAKS: 0.60, 3 kat konut alanı olarak ayrıldığı bildirilmiştir.


Kıymeti 2.155.000,00 TL


KDV Oranı %18


Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü 01/09/2014 günü 15:00 - 15:10 arası


2. Satış Günü 26/09/2014 günü 15:00-15:10 arası


Satış Yeri BÜYÜKÇEKMECE ADALET DAİRESİ EK BİNA BÜYÜKÇEKMECE l.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU AYMERKEZ KARŞISI-MİMARSİNAN /BÜYÜKÇEKMECE


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar SATIŞ MEMURLUĞUMUZA HİTAPLI KESİN VE SÜRESİZ banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/06/2014


(İİK m. 126)


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


İlanın tam metni için tıklayın