Kuşadası Limanı yıkılmasının hukuki süreci devam ediyor!

 Kuşadası Limanı yıkılmasının hukuki süreci devam ediyor! Kuşadası Limanı yıkılmasının hukuki süreci devam ediyor!

Bazı basın yayın organlarında Kuşadası Limanı ile ilgili olarak limanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkılması talimatı verildiğine ilişkin çıkan haberlerin aslını yansıtmadığı ve Kuşadası limanı ile ilgili hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktıKuşadası Limanı imar planının mahkeme kararı ile iptal edildiği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca limana ilişkin yıkım kararı alındığı iddia edilmişti.

 

Kuşadası Limanı imar planları Bakanlıkça 31 Ocak 2011 tarihinde onaylandı. Ancak, bu planlara Danıştay’da açılan dava sonucunda mahkeme söz konusu imar planına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu kararın, imar planının iptal edilmesine ve limanın yıkılmasına ilişkin bir karar olmadığı belirlendi.   Yürütmeyi durdurma kararını yerine getirmek üzere, Bakanlıkça imar planına ilişkin tüm iş ve işlemler donduruldu ve imar planına ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması hususu tüm ilgili kurum ve kuruluşlara bildirildi.

 

Limanla ilgili dava sürecinin devam ettiği ve davanın yürütmeyi durdurma kararı vermesi sebebiyle Kuşadası Limanıyla ilgili Bakanlıkça herhangi bir işlemin yürütülmediği öğrenildi.