Kütahya Defterdarlığı'nda 18.2 milyon TL'ye satılık 13 arsa!

Kütahya Defterdarlığı'nda 18.2 milyon TL'ye satılık 13 arsa!Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Merkez İlçesi'nde yer alan 13 arsayı satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam bedeli 18 milyon 274 bin 302 TL olarak belirlendi.


Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Merkez İlçesi'nde yer alan 13 arsayı 18 milyon 274 bin 302 TL bedel ile satışa çıkardı.  Satışa konu olan gayrimenkullerin ihalesi 29 Eylül 2017 tarihinde gerçekleşecek. 


Gayrimenkuller; Gevrekseydi Köyü, Gümüş Köyü, Seydi Köyü, Işıkara Köyü, Yeni Karacaören Köyü, Turgutlar Köyü, Kırgıllı Köyü, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Tepecek Mahallesi'nde yer alıyor. 


Satış Şartları:

1) Yatırımcı, Kamu Taşınmazlarının  Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmeliğin Ek-1'de yer alan talep formunu ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcıdan istenecek belgeler ile birlikte hazırlanacak yatırım proje dosyası (3 takım, 1 asıl, 2 kopya) ile Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğüne yatıcağı 1.000,00 TL (bin TL) sına ait makbuz ile birlikte kapalı zarf içinde (herhangi bir kazıntı ve silinti bulunmaksızın) ve üzerine adı soyadı ve tebligata esas göstereceği açık adresi yazarak ilanda belirtilen müracaat tarihine  kadar Bartın Defterdarlığına (Milli Emlak Müdürlüğü) müracaat etmesi gerekmektedir. 


2) Yukarıdaki taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı  tesis edileceğine ilişkin karar, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine istinaden kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu verilecektir. Aynı taşınmaz hakkında ön izin  verilmesi veya irtifak hakkı tesisi talep eden birden fazla yatırımcı olması halindeYönetmeliğin 15 inci maddesinin 2 inci fıkrasında sayılan yatırımcıların öz kaynakları, taahhüt ettikleri istihdam sayıları ve yatırım tutarından en yükseği yüz puan üzerinden değerlendirilerek, diğer yatırımcıların taahhüt ettikleri öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarından en yüksek öz kaynak, istihdam ve yatırım tutarı oranına göre puanlama yapılır ve en yüksek toplam puanı alacak yatırımcı tercih edilir. Yapılacak bu puanlamada da eşitlik olması halinde, en fazla istihdam sağlayacak yatırımcı tercih edilir.


3) Yatırımcıların müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvuracakları gibi taleplerini posta (PTT) ile yapabilirler. Ancak postada doğacak gecikmelerden dolayı , İdare yada Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.


4) Başvuru belge ve formlarına www.milliemlak.gov.tr ve www.bartindefterdarligi.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.