Kuyumcukent Gayrimenkul'ün ana sözleşme tadili imzalandı!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün ana sözleşme tadili imzalandı!

Kuyumcukent Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulamasına karar verildi.


Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kayıtlı sermaye tavanı hakkında açıklama yaptı.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; şirket ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve günün gereklerine yönelik olarak "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulamasına karar verilmiş olup, başvuru evrakları 22 Şubat 2021 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edidi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin 22.02.2021 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkeleri ve günün gereklerine yönelik olarak "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulamasına karar verilmiş olup , başvuru evrakları 22.02.2021 tarihi itibari ile Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla.

Dosya için tıklayın