Kuyumcukent Gayrimenkul'ün yüzde 10 bedelsiz hissesi dağıtılacak!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün yüzde 10 bedelsiz hissesi dağıtılacak!

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları, Hatipoğlu Apartmanı Göztepe İstanbul projesi için Adi Ortaklık Sözleşmesi imzaladı. Şirketin 500 TL'lik kısmını Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Anonim Şirketi'ne ve yüzde 10 bedelsiz hissesini ise yine bedelsiz hissesi yine bedelsiz olarak şirkete dağıtılacak.


Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) adi ortaklık hisse devri hakkında açıklama yaptı.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları, Hatipoğlu Apartmanı Göztepe İstanbul projesi için 21 Temmuz 2015 tarihinde Adi Ortaklık Sözleşmesi imzaladı. Söz konusu inşaat projesi toplam 15.334 metrekare inşaat alanında gerçekleştirildi ve 4 adet satışa hazır daire kaldı. Söz konusu adi ortaklık IFRS göre düzenlenen bilançolarımızda, Grup olarak tanımlanan Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Şirket) ve şirketin yüzde 100 iştiraki olan Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim A.Ş. konsolide finansal tablolarına Özkaynak Yöntemine göre dahil edildi. 

Söz konusu paylar, Kuyaş Büyükartı Adi İş Ortaklığı için Büyük Artı Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin hak ve hissedarı olduğu 10 bin TL'lik yüzde 20'lik hak ve hissenin yüzde 19'una tekabül eden 9 bn 500 TL'lik kısmını Şirketin yüzde 1'ine tekabül eden 500 TL'lik kısmını yüzde 100 iştiraki Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Anonim Şirketi'ne ve yüzde 10 bedelsiz hissesini ise yine bedelsiz olarak şirkete dağıtılacak. 

Söz konusu tespit ve değerlemelerin sonucunda finansal duran varlıkların devir alınmasına ve bu devirler sebebi ile yapılması gereken tüm işlemlerin tamamlanmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın KAP açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak;

Kuyaş Büyükartı Adi İş Ortaklığı; 12.05.2015 tarihinde yapılan KAP açıklamasında belirtilen Hatipoğlu Apartmanı Göztepe İstanbul projesi için 21.07.2015 tarihinde Adi Ortaklık Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu inşaat projesi toplam 15.334 metrekare inşaat alanında gerçekleştirilmiş olup, 4 adet satışa hazır daire kalmıştır. Söz konusu adi ortaklık IFRS göre düzenlenen bilançolarımızda, Grup olarak tanımlanan Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (Şirket) ve Şirket'imizin yüzde 100 iştiraki olan Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim A.Ş. konsolide finansal tablolarına Özkaynak Yöntemine göre dahil edilmiştir.

Büyük Artı Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin (Eski unvan: Büyük Artı İnşaat Mimarlık Dekorasyon Mobilya San. Tic. A.Ş.) ve ana ortaklarının içerisinde bulunduğu mali güçlükler iş ortaklılarımızın ticari faaliyetlerini zorlaştırmakta, gerek kamu gerekse özel sektör borçları sebebiyle yapılan yasal takiplerin olması ve ortaklık mallarına icra takipleri başlatılması, satılabilir dairelerimizin satış kabiliyetlerini imkansız hale getirmektedir.  Bu sebeple iş ortağımızdan Kuyaş Büyükartı Adi İş Ortaklığı'nda bulunan yüzde 20 paylarını, nominal bedel üzerinden ve yüzde 10 bedelsiz paylarını aynen bedelsiz olarak devretmesi talep edilmiş, bu yönde anlaşma sağlanmıştır.

Söz konusu paylar, Kuyaş Büyükartı Adi İş Ortaklığı için Büyük Artı Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin hak ve hissedarı olduğu 10.000,00-TL'lık yüzde 20'lik hak ve hissenin yüzde 19'una tekabül eden 9.500,00-TL'lık kısmını Şirket'imize yüzde 1'ine tekabül eden 500,00-TL'lik kısmını yüzde 100 iştirakimiz Kuyumcukent Gayrimenkul Yönetim Anonim Şirketi'ne ve yüzde 10 bedelsiz hissesini ise yine bedelsiz olarak Şirket'imize şeklinde dağılacaktır.

Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) kapsamında değerlendirme yapılmış; Önemlilik ölçütü MADDE 6 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirlenen önemli nitelikteki işlemler için önemlilik ölçütü olan yüzde 50'den fazla olması durumu, yönetim kurulu karar tarihi itibarıyla incelenmiş ve söz konusu madde kapsamına girmediği,

Ayrıca işlemin, "Önemli nitelikteki işlemler Madde 5 – e) İlişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması" kapsamında olmadığı, karşı tarafın "İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra N 17, Madde 9" kapsamındaki belirtilen kriterler ile değerlendirilmiştir.

Söz konusu tespit ve değerlemelerin sonucunda finansal duran varlıkların devir alınmasına ve bu devirler sebebi ile yapılması gereken tüm işlemlerin (tapu, kamuyu aydınlatma vs.) tamamlanmasına, katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Kamuoyuna duyurulur.