KYO Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

KYO Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! KYO Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

KYO Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ali İbrahim Reşitoğlu, Şahin Reşitoğlu tarafından 200 bin TL'lik sermaye bedeli ile 13 Mayıs'ta Bahçelievler, Hürriyet Mahallesi'nde kuruldu.KYO Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ali İbrahim Reşitoğlu, Şahin Reşitoğlu tarafından 200 bin TL'lik sermaye ile 13 Mayıs'ta kuruldu. 


KYO Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.    Her nevi inşaat malzemelerinin , makinelerinin toptan ve perakende alım satımı, imalatı, dahili ticareti, pazarlaması, 2.    Amaçla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak, ihalelere girmek, her türlü inşaatın plan, proje tanzimini ve  müşavirlik hizmetlerini  vermek, 3.    Yurtiçinde ve yurtdışında resmi ve özel her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak, inşaatın plan, proje tanzimini, statik ve kesin hesap ve müşavirlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, 4.    Konu ile ilgili her nevi plan, proje ve mühendislik hizmetleri ile teknik müşavirlik, taahhüt ve tesisat işlerinin taahhüdünde bulunmak ve inşaatlar yapmak, inşaat malzemelerini alıp satmak, yurtdışı işlerle ilgili gerekli makine ve teçhizatın yurtdışına götürülmesi, bunların ve yurtdışından temin edilenlerin yurda getirilmesi, 5.    Her türlü inşaat malzemesinin ithali, ihracı, transit ticaret ve pazarlamasını yapmak, 6.    Hazır beton ve her türlü prefabrik yapı elemanları ihracatı, ithalatı, transit ticareti ve pazarlamasını yapmak, 7.    Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayri menkulleri , menkul mallar , şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayri menkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması; 8.    Petrol ve petrol türevlerinden elde edilen akaryakıt  ve yakacak türlerinin alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, 9.    Petrol ve petrol türevlerinden elde edilen akaryakıt ve yakacak türlerinin alımı ve satımı için akaryakıt istasyonları açmak, işletmek ve bu amaçla kurulu tesisleri devralmak ve devretmek, gerektiğinde kiralamak ve kiraya vermek, 10. Petrol ürünlerinin pazarlaması için yurt içi ve yurt dışında bulunan petrol şirketlerinin bayiliğini almak ve bu şirketlerin ürünlerinin pazarlamasını yapmak, 11. Likit petrol gazı kullanımları ile ilgili her nevi araç, gereç, cihaz ve aksesuarların üretimi, aklımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak 12. Likit petrol gazı dolum tesisleri kurmak ve işletmek, 13. Likit petrol gazı pazarlamak için yurt içi ve yurt dışında bulunan petrol şirketlerinin bayiliğini almak ve bu şirketlerin ürünlerinin pazarlamasını yapmak, 14 Madeni yağ ve benzeri mamullerin üretimi ve alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak, bu amaçla kurulu yurt içi ve yurt dışı şirketlerin bayiliğini yapmak, 15. İnsan sağlığı ile ilgili her türlü hizmetler vermek. 16. Türkiyede modern tıp ve sağlık hizmetlerinin; bütün uzmanlık alanları ve branşlarda çağdaş ve son sistem cihazlarla donatılmış olan yataklı veya yataksız tesislerde merkezi ve seyyar araçlar kullanmak sureti ile gerekli yerlerden gerekli izinler alınarak yapılması, 17. Her türlü tıp ve sağlık hizmetlerinin yapılabilmesi için her türlü muayenehane, klinik, özel sağlık yurtları, özel poliklinikler, özel check-up merkezleri, laboratuar, tıp merkezi, özel hastane, dinlenme evleri yapılması ve gereli izinlerin gerekli yerlerden alınması ve işletilmesi, 18. Tıp ve sağlık hizmetlerinin yapılabilmesi için her türlü sarf ve ihtiyaç maddelerinin , peraparat  ve ilaçların , her türlü kimyasal, organik ve inorganik maddelerin imali, alınıp satılması, ithal ve ihracı 19.  Hastaların her türlü teşhis, tedavi, tedavi sonu bakımları ile rehabilitasyonlarını sağlayıcı hizmetlerini yapmak 20.  Ağız ve diş bakımını gerçekleştirmek, diş hekimliği yapmak, her türlü ağız ve diş hastalıklarının tedavi, cerrahi  yönlerde teşhis ve tedavisinin yapılması 21. Sağlık sektörü ile ilgili olarak hasta kabul etmek, teşhis, tedavi hizmetlerinde bulunmak, laboratuar ve benzeri tesisler kurmak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait kuruluşlarla anlaşma yaparak personellerine sağlık hizmetleri vermek, 22. Şirketin doktor ve diğer teknik personelinin mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için konferanslar düzenleme, yurtiçinde ve yurtdışında seminer çalışmaları yapmak ve bu seminerlere katılmak, 23. Şirket Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün  25 Eylül 1994 tarih ve 5147/ 73210 sayılı izinleri doğrultusunda kar amacı gütmeyen organizasyonlara, resmi kuruluşlara, her türlü tüzel ve gerçek kişilere , bünyesindeki uzmanlar yardımı ile ticari ve sınai ilişkiler, halkla ilişkiler, beşeri münasebetler, sigortacılık, bankacılık, işletmecilik, pazarlama ve finans konularında ulusal ve uluslar arası bilgi sağlamak, danışmanlık yapmak ve yabancı ülkelerin ekonomik ve hukuki bünye ve uygulamaları hakkında etüt, araştırma ve rapor hazırlamak 24. Her türlü gıda ürünlerinin un, şeker, et ve etten mamul, süt ve sütten mamul , her türlü gıdaların yaş sebze ve meyvelerin , tahıl ürünlerinin , hububat ve bakliyatların, çerezlerin, kahvelerin, kakaoların un haline getirilmiş , konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıdaların , her türlü kurutulmuş gıdaların, her türlü yağların, gıda sanayii ürünlerinin alım satımlarının yapılması, ithal ve ihracı, toptan ve perakende pazarlanması.


KYO Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Bahçelievler, Hürriyet Mahallesi, Dumlupınar Caddesi, No:12/5