Lasella Mimarlık Anonim Şirketi kuruldu!

Lasella Mimarlık Anonim Şirketi kuruldu! Lasella Mimarlık Anonim Şirketi kuruldu!

Lasella Mimarlık Anonim Şirketi bugün Kartal'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Ayşe Selen  Avcı tarafından kuruldu. 


Lasella Mimarlık Anonim Şirketi bugün Kartal'da 50 bin TL sermaye bedeli ile Ayşe Selen  Avcı tarafından kuruldu. 

Lasella Mimarlık Anonim Şirketi konusu:
Mimarlık, Danışmanlık 1-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 2-Her türlü Mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalrı yapmak. 3-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 4-Konusuyla iligli her türlü dengeleme, hesaplama , yazım ve çizim işlerinin yapımı. 5- Hertürlü dekorasyon işleri, tamir ve boya işleri, yapmak. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 7-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 8- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler,yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları, tarafından, yurtiçinde, ve,yurtdışında,ihaleye,çıkarılan yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklifvermek,ihale şirkete kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 10-Her türlü yapıların iç ve dış dekorasyonlarını, tamirat ve tadilat işlerini yapmak veya yaptırmak, gerekli araç ve gereç makine ve diğer malzemeleri almak,satmak,ihraç ve ithal etmek,konusuyla ilgili hertürlü yapı malzemelerinin alım,satım,ithalatını ve ihracatını yapmak. 11- Konusu ile ilgili projeler hazırlamak,danışmanlık,ekspertiz ve aracılık hizmetleri yapmak. 12- Her türlü bilgisayar sistemleri,yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 13- Şirket Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 25 Eylül 1994 tarih ve 5147/73210 sayılı izinleri doğrultusunda kar amacı gütmeyen organizasyonlara, resmi kuruluşlara, her türlü tüzel ve gerçek kişilere, bünyesindeki uzmanlar yardımı ile ticari ve sınai ilişkiler,halklailişkiler,beşerimünasebetler,işletmecilik, pazarlama ve diğer konularında ulusal ve uluslar arası bilgi sağlamak, danışmanlık yapmak, ve yabancı ülkelerin ekonomik hukuki bünye ve uygulamaları hakkında etüt araştırma ve rapor hazırlamak, uluslar arası ticaret ve diğer konularda danışmanlık yapılması hizmetlerini ifa etmek. 14-Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, Konserler,müzikaloyunlar,tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları,eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek,sergilemek,tertip ekmek veya ettirmek. 15-Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek.Yerli ve yabancı manken,film,tiyatro,ses,dans,sanatçılarının ajanslığını yapmak. 16-Pazarlama, Dağıtım planlaması ve iyileştirme,satış yönetimi gibi konularda danışmanlık yapmak,kongre ve organizasyon düzenlemek. Turizm, Reklam 1 -Yurt içerisinde ve yurt dışında tüm turizm hizmet ve faaliyetlerini yapabilmek, konusu ile ilgili halkla ilişkiler konu ve konularında faaliyetler gösterebilmek. Bu amaçlar çerçevesinde tur, konaklama, irtibat, konferanslar düzenlemek ve diğer hizmetlerini yerine getirmek, 2-Yurt içerisinde ve yurt dışında seyahat düzenlemek. Seyahat acentelikleri kurmak, acenteliklerin şube , temsilcilikleri ve ajanlıklarını açmak ve çalıştırmak, bu hususta yurt içi ve yurt dışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek, teminatlar vermek ve almak, ortaklıklar kurmak, seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli kanuni izinleri ve belgeleri almak, 3-. Şirket turizme hizmet amaç ile restoranlar, eğlence yerleri, otel , motel, pansiyon, apart otel ve bunlar gibi konaklama tesisleri açmak, işletmek, turizm işletmecilikleri yapmak, tüm turizm işletmelerini kurmak, açmak. Bu amaçlara uygun olarak proje etüt, fizibilite çalışmaları yapmak, kamu arazisi ve gayri menkul tahsisi yaptırmak, kiralamak, intifa ve irtifak hakkı elde etmek. Turizm sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetleri iç ve diş piyasadan tedarik etmek, har türlü tefriş ve dekorasyon işlerini taahhüt ve yerine getirmek, 4-Turizm ve seyahat acentelikleri açmak, temsilcilik aracılık işleri yolu ile turistik işletme ile ayni haklar kabul ve tesis etmek. Yurt içerisinde ve yurt dışında kara, deniz, hava taşıtları ve oto kiralama ile yat işletmecilikleri ve çekyatlar işletmek, çalıştırmak, bu araçlara gıda maddeleri, su , yakıt ve donanım ihtiyaç maddelerini ve servis hizmetlerini karşılamak. Bu hizmetleri ifa etmek için gerekli servisleri kurmak ve gerekli personeli istihdam etmek, ortaklıklar ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Lasella Mimarlık Anonim Şirketi adres:Karlıktepe Mh.Şanlı Sk.No:2/3 Kartal