Levent Doğal Tarihi ve Kentsel Sit Alanı imar planı askıya çıktı!

Levent Doğal Tarihi ve Kentsel Sit Alanı imar planı askıya çıktı!

Levent Doğal Tarihi ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı bugün İBB tarafından askıya çıkarıldı..


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşiktaş İlçesi, Levent Doğal Tarihi ve Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na ilişkin 1/5000 ölçekli 18 Mayıs 2018 tasdik tarihli plan askıya çıkarıldı. İmar planı 23 Ağustos 2018 tarihinde askıdan indirilecek.


İmar planı için tıklayın.