Lifos Gayrimenkul Yatırım Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Lifos Gayrimenkul Yatırım Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Lifos Gayrimenkul Yatırım Turizm Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Lifos Gayrimenkul Yatırım Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Ahmet Vefik Dinçer Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murat Saban Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 2 milyon TL sermaye ile 2 Şubat'ta Şişli, Meşrutiyet Mahallesi'nde kuruldu.Lifos Gayrimenkul Yatırım Turizm Ticaret Anonim Şirketi, Ahmet Vefik Dinçer Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murat Saban Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 2 milyon TL sermaye ile 2 Şubat'ta Şişli, Meşrutiyet Mahallesi'nde kuruldu. 


Lifos Gayrimenkul Yatırım Turizm Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1) Gayrimenkul inşaatı, danışmanlığı, alımı, satımı, projelendirilmesi, planlanması, pazarlaması, işletmesi ve her türlü yatırımı ile ilgili ticari faaliyette bulunmak, Yurtiçi ve yurt dışında arazi geliştirme, arazi alıp satma, her türlü arazi ticareti ve inşaat yapma, pazarlama, Yapı-İşlet Devret yolu ile inşaat, taahhüt ve dekorasyon işleri ile bu işlere ait araştırma etüd, planlama, fizibilite, projelendirme, şehircilik, imar planları ve müşavirlik yapmak, her türlü otel, motel ve turistik işletmeler, yat çekme yerleri ve limanları ve termik tesisleri gibi konaklama ve dinlenme tesisleri ile bunlara ait yan tesisleri kurmak, kurdurmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yenileme ve tevsi işleri yapmak, bu faaliyetlerle, doğrudan doğruya ve /veya dolaylı iştigal eden yerli ve yabancı özel ve/veya resmi kuruluşlarla, Belediyelerle ortak girişimlerde bulunmak, ekonomik, teknik ve ticari işbirliği yapmak, ortaklıklar kurmak. 2) İnşaat projeleri ve yapı işleri ile ilgi her türlü yatırım ve ticari faaliyette bulunmak. İnşaat işleri ve inşaat malzemesi, toplu konut, sosyal konut, işyeri, depo, fabrika, tarım tesisleri, baraj, köprü, demiryolu, otoyol, metro, tramvay inşaatı ve her türlü sınai tesislerin inşaatları ile bunların kurulması, gayrimenkullerin, çeşitli inşaat malzemelerinin alım satımı, bu işlerin resmi ve özel sektör ile yurt içi ve yurt dışı ihalelerine katılmak. 3) Yurtiçinde ve yurtdışında, otel, motel, apart otel, kamping, dinlenme tesisleri, tatil köyleri, eğitim tesisleri, tedavi tesisleri gibi dinlenme, eğlenme, spor, tedavi ve güzellik merkezleri kurmak, turizmle ilgili her türlü tesisi işletmek, kiralamak, kiraya vermek, almak, satmak.Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir: a)  Konusu ile ilgili olarak her çeşit ürünleri, malzeme ve yardımcı malzemeleri, tamamlanmış ve tamamlanmamış ürünleri, malları, emtiaları ile her cinsteki emtiayı alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir; Şirket ayrıca ticari ve sınai tesisler kurabilir, bunları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir; b) Şirket faaliyeti için gerekli olan makinaları, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir; Şirket bunlar için gerekli izinlerin alınması şartıyla ticari ve sınai tesis ve işletmeleri kurabilir, bunları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir; c) Şirket, faaliyet amacını gerçekleştirmek için uluslararası piyasalarda piyasa araştırması yapabilir, uluslararası organizasyonlara hizmet sağlayabilir ve bu organizasyonlarla işbirliğinde bulunup, sözleşme akdedebilir;  d) Konusu ile ilgili olarak lisans, patent, telif hakları, dağıtım hakları, buluşlar, iyileştirmeler, yöntemler, ticari marka ve ünvanlar, endüstriyel tasarım, faydalı model, coğrafi işaretler, know  how, teknik bilgi ile yardımlar ve faaliyetleri ile ilgili gayri maddi hakları iktisap edebilir, devredebilir, devralabilir, satıp alabilir, elinde bulundurabilir, sahip olabilir, kullanabilir, değiştirebilir ve bu haklara ilişkin herhangi türdeki bir sözleşmeyi örneğin lisans sözleşmesini, akdedebilir. e)Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar uyarınca gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ile personel çalıştırabilir, yabancı şirket ve finansal kuruluşlarla sözleşmeler akdedebilir; bir şirkete ait hisse, kıymetli evrak ile diğer değerleri brokerlik faaliyeti göstermemek koşuluyla alıp satabilir, transfer edebilir, rehnedebilir ve garanti edebilir, Türkiyede kurulmuş vakıflara iştirak edebilir, bağışta bulunabilir. f) Yurt içi ve yurt dışında ana acente, dağıtıcı, temsilci olarak şirket amacını yerine getirmek için gerekli olan tüm veya bir kısım faaliyetleri yerine getirebilir, şirketleri veya tüzel kişileri temsilcisi, dağıtıcısı, lisans sahibi veya acentesi olarak tayin edebilir; g)Menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek, intifa ve diğer ayni hakları tesis, kabul ve fek edebilir, kendisi veya üçüncü şahıslar ait gayrı menkullere ilişkin tapu sicilinde her türlü işlemde ve tescil talebinde bulunabilir ve kendisi ve başkaları için menkul ve gayrimenkuller üzerinde ayni ve sair haklara sahip olabilir; h)Şirketin iştigal konusunu ilgilendiren her türlü menkul mal, gayrimenkul ve bunlara müteallik hakları alıp satabilir, başkalarına devir ve ferağ edip üzerine ipotek koyabilir, başkalarına ait bu mallar üzerine şirket lehine ipotek tesis edebilir, gayrimenkuller iktisap edebilir, gayrimenkuller ile ilgili cins tashihi yapabilir, yaptırabilir, devir ve ferağ edebilir, sahip olunan gayrimenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satabilir ve kiraya verebilir, gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir


Lifos Gayrimenkul Yatırım Turizm Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Meşrutiyet Mahallesi, Akkirman Sokak, Aslı Apartmanı 25/ 10