Lojman kiraları zamlandı mı?

Lojman kiraları zamlandı mı? Lojman kiraları zamlandı mı?

2015 yılında uygulanacak lojman kiraları, 31 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 367 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği'nde açıklandı. Peki, lojman kiraları zamlandı mı?Lojman kiraları zamlandı mı?

15 Ocak 2015 tarihi itibarıyla lojman evlerinden alınacak kiralara zam uygulandı. Zamlı kira bedelleri, 31 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 367 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği'nde açıklandı.


2015 yılı zamlı lojman kiraları..

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,49.-TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 2,32.-TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 3,05.-TL/m² kira bedeli alınır.


Kira bedeline yapılacak ilaveler

Yukarıda belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır:


A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,28.-TL/m²,


B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde; kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;


a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,62.-TL/m²,

      

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,62.-TL/m²,

      

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,24.-TL/m²,

      

ç) Konutlarda kullanılan suyun şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde 0,31.-TL/m² ilave kira bedeli tahsil edilir.


2014 yılında lojman kiraları ne kadardı?

2014 lojman kirası ile ilgili düzenlemeler 10 Ocak 2014 tarihinde Resmi Gazete'de Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında açıklanmıştı.


Tebliğe göre 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanacak lojman kiraları her bir metrekare için 1,35 TL/metrekare 'den başlangıç göstermişti.


Diğer lojman kiraları şu şekilde sıralanıyor:

Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,35 TL/m²

Kalorifersiz konutlarda 2,11 TL/m²

Kaloriferli konutlarda 2,77 TL/m²


Lojman kirası nasıl kesilir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com