Lojmanların satış bedelini bağımsız şirketler belirleyecek!

Lojmanların satış bedelini bağımsız şirketler belirleyecek!TBMM’de Kasım ayı sonu kabul edilen Torba Kanun ile lojmanların satışı onaylandı. Lojmanların satışı öncelik oturanlara verilmek suretiyle satılmaları mümkün hale getirildi. 


Milliyet Gazetesi'nden Şebnem Hoşgör'ün haberine göre;  Maliye Bakanlığı lojmanların satış işlemi için harekete geçti. Buna göre savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeler, fonlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idareleri, KİT’ler ve ortaklıkları ile müesselerinin mülkiyet ya da tasarrufunda bulunan kamu konutları için Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Otomasyon Sistemi’nde, “kamu konutları” modülü hazırlatılacka. 

 

Kamu Konutları modülünün hazırlanmasının ardından, her kamu konutu için  bağımsız ekspertsiz şirketlerine rayiç bedeller tespit ettirilerek, bakanlığa sunulacak. Kabul edilen yasal düzenleme uyarınca, kamu konutları Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ihaleyle satılacak.


Peşinde yüzde 10 indirim
İhale yapıldığı tarihte görev, sıra ve hizmet tahsisli ve kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlar, ikamet ettikleri kamu konutunu öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacaklar. Lojmanların satış işleminde peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacak.