Lokman Hekim Engürüsağ 2012 genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Lokman Hekim Engürüsağ 2012 genel kurul toplantı sonucunu yayınladı! Lokman Hekim Engürüsağ 2012 genel kurul toplantı sonucunu yayınladı!

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş, 2012 genel kurul toplantı sonucuna ilişkin açıklama yaptı...Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş, tarafından yapılan açıklama: 


Şirketimizin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı 28 Mayıs 2013 tarihinde saat 19:00'da Andiçen Mahallesi Polatlı 2 Caddesi İdil Sokak No:44 Sincan  Ankara  adresinde yapılmıştır.

2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda: 

Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu'nun 2012 yılı Denetim Raporu, 2012 yılı Finansal tabloları ayrı ayrı, 2012 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu, Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş, kabul edilmiş ve onaylanmıştır.

2013 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Referans Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi kabul edilerek onaylanmıştır.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi kabul edilerek onaylanmıştır.

Hakkı Huzur ücretleri Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 2.250 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için aylık net 2.500 TL olarak kabul edilerek onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni çerçevesinde hazırlanmış şirket ana sözleşmesinin 3,4,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18 nolu maddelerinin tadili kabul edilerek onaylanmıştır.

Anonim Şirketler Genel Kurulları çalışma usul ve esasları hakkında İç Yönerge taslağı kabul edilerek onaylanmıştır.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımı teklifi uyarınca, brüt 2.000.000 TL karın (hisse başına brüt 0.125 TL olacak şekilde) 30.05.2013 tarihinde dağıtılması hususu kabul edilerek onaylanmıştır.

Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi ve yapılan bağış ve yardımlar kabul edilerek onaylandı.

2013 yılında Şirketimizin yapabileceği bağışlar ile ilgili Ankara Bilge Üniversitesi ile (Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Billimleri Fakültesi bulunan) yapılan işbirliği (afiliasyon) anlaşması çerçevesinde eğitim, öğretimin başlamasına ve Şirketimizle Üniversite hastanesi konusunda işbirliği yapılmasına bağlı olarak 1.500.000 TL'ye kadar bağış yapılabilmesi için yetki verilmesi kabul edilerek onaylanmıştır.

Ayrıca 100.000 TL'ye kadar sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bağış ve yardım yapılabilmesi için yetki verilmesi kabul edilerek onaylanmıştır.

Yapılan toplantıya ilişkin hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanağı, dağıtılacak kâr tablosu, ana sözleşme tadil metni ve iç yönerge ektedir.