Lozanna İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Lozanna İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Lozanna İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ilkham Nadzhafgulıev Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 2 Eylül'de Zeytinburnu, Sümer Mahallesi 'nde kuruldu.


Lozanna İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ilkham Nadzhafgulıev Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 2 Eylül'de Zeytinburnu, Sümer Mahallesi'nde kuruldu.


Lozanna İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri,ticarethane,endüstri tesisleri,santraller trafo merkezleri,telefon telgraf,enerji nakil hat ve tesisleri ile her türlü telekomünikasyon tesislerinin inşaat projelerini hazırlamak ve inşaatlarını yapmak, satmak,kendi  hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ,proje ,tesisat ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, Prefabrike inşaat ve meskenler, iş hanları, fabrikalar, alt yapı ,üst yapı,yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek,yapmak , yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 2.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek ve yapmak. 3.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 4.Her türlü Prekast ve Prefabrike Beton Elemanları üretimini ve satışını yapmak.Her türlü dekorasyon ve restorasyon işleri, iç ve dış cephe tamirat,tadilat ve boya işlerini yapmak. 5.Her türlü mimarlık ve mühendislik hizmetleri vermek , şehir ve imar planları hazırlamak, proje ve uygulamalarını yapmak. 6.Dekorasyonla ilgili boya, parke ve cam cila,duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı ve bilcümle inşaat işleri ile ilgili tadilat işleri yapmak. 7.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi , çevre düzenlemesi ,bilim,teknik , akademik alanlarda  mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, kontrolörlük,etüd,araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.8.Her türlü inşaat malzemelerini toptan ve perakende alımı satımı,imalatı,ithalatı ve ihracatı,ticaret ve pazarlamasını yapmak. 9.Her türlü tekstil sanayi ürünleri ile Her nevi deri,güderi ve deriden mamül giyim eşyası;kürk,mont,kaban,ceket,yelek ,deriden mamül sümen,koltuk,kalemlik,kitaplık gibi ürünlerin imalatını yapmak ve fason yaptırmak ithalatını ve ihracatını yapmak.  10.Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak,işletmek,kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak 11.Her türlü gıda ve tekstil ürünleri, Plastik ve kağıt ürünlerini almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.  12.Ticari ve turistik amaçlı her türlü motorlu ve motorsuz araçları ,nakil vasıtaları satın almak,kiralamak,kiraya vermek ve gerektiğinde satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 13.Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açmak,kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek 14.Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 15.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 16. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 17.Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 18.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek. 19.Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi,şehirlerarası ve uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı yapmak. 20.Şirket konuları ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı komisyonculuğu yapmak kaydıyla temsilcilik,mümessillik ve baş bayilik yapabilir.Baş bayilikler alabilir. Yurtiçi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılabilir. ihtira beraatı patent lisans marka ve know how gibi haklar satın alabilir üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir veya kiraya verebilir devir edebilir başkalarına ait olanları devrini alabilir


Lozanna İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Zeytinburnu, Sümer Mahallesi, Merv Caddesi, 145/B