Lulu Way Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Lulu Way Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Lulu Way Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Lulu Way Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi bugün Fatih'te 50 bin TL sermaye bedeli ile İbrahim Büker ve İsmail Parlar tarafından kuruldu. Lulu Way Turizm Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi bugün Fatih'te 50 bin TL sermaye bedeli ile İbrahim Büker ve İsmail Parlar tarafından kuruldu. 

Lulu Way Turizm Uluslarası Taşımacılık İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. A- Şirket turizm acenteliği, her türlü turistik hizmet organizasyonları kurabilir. Havacılık sektörü ile ilgili her türlü faaliyetlerin yanı sıra turistik faaliyetlerle alakalı olarak her türlü yolcu ve kargo taşımacılığı ve yer hizmetleri yapabilir. Aynı iş kolunda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir. Ortaklıklar kurabilir. Yerli ve yabancı ortak alabilir. Amaçları gerçekleştirmek için yerli , yabancı kuruluşlardan yada ortaklardan kredi alabilir. Yurt içi ve yurt dışına yönelik her türlü taşıt araçları ile turistik geziler ve turlar tertipleyebilir. Konaklama turizmi için turizm organizasyonları oluşturabilir. Bu hizmeti sunacağı yerli ve yabancı müşteriler ve gruplar için charter uçak taşımacılığı organizasyonu yapabilir. Bu hizmetler için gerekirse yurt içi ve yurt dışındaki hava alanlarında bürolar açabilir. Hava , kara , deniz araçları kiralayabilir. B- Turistik amaçlı geziler için yurt içi ve yurt dışı kara deniz ve hava ulaştırma araçlarının biletlerini temin etmek. Bu hizmetleri satmak, satışına aracılık etmek, konaklama, eğlence, spor ve gösteriler için yer rezervasyonu yapmak, yaptırmak ve bu işleri organize etmek. C- Turizm birlik ve üst kuruluşlarına katılmak. Gerekli izinleri almak kaydı ile turizm büroları açabilir. seyahat acenteleri tesis etmek ve işletmek. Yer hizmetleri verebilir, bu hizmetler ile alakalı olarak anlaşma yapabilir. D- Şirket gezi ve sportif amaçlı araçlar satın alır. İthal ve ihraç eder. Ayrıca hac,umre gezileri tertip ederler, av turizmi dağ ve yayla turizmi organizasyonları düzenler. E- Gerek yatırım ve gerekse işletmecilik alanında yerli ve yabancı kuruluşları temsilciliğini veya acenteliğini ve distribitörlüğünü alabilir yerli ve yabancı kuruluşlara temsilcilik acentecilik verebilir. F- Turizm işletmeciliği ve turizm yatırımları konusunda yerli ve yabancı kuruluşlarla müşavirlik ve danışmanlık hizmeti verebilir, yurt içinde ve yurt dışında dil eğitim kursları açabilir. G- Her türlü turistik , hatıra ve hediyelik eşyaların ve halıların, kozmetik, ıtriyat, parfümeri, bijuteri ve bunlarla ilgili aksesuarların alım satımını ithalatını ve ihracatını yapmak. H- Kamu kurum ve kuruluşları mahalli idareler özel sektör ve kuruluşları ile özel ve kişilerin yurt içi ve yurt dışı her türlü tören ulusal ve uluslararası seminer panel konferans, kurs, forum, sempozyum, açık oturum her türlü bilimsel turistik sportif organizasyonlar, toplantılar, festivaller, yarışmalar düzenler ve düzenletir. Bu amaçla yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar ile her türlü sözleşmeler yapar. Ayrıca turizm ile ilgili her türlü ihalelere girer. İ-Turizme yönelik otel, motel.bar, pansiyon.kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri,eğlence yerleri kurmak,işletmek, işletmeye vermek,bu yerleri satın almak, satmak,kiralamak,kiraya vermek. J.Araç kiralama (Rent a Car) ve filo kiralama hizmeti vermek. İkinci el veya sıfır araç alım satımı yapmak. İnşaat; A.Her türlü inşaat işleri; konut,işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, tamiratını yapmak kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. B.Her türlü inşaat gayrimenkul emlak ofisleri açmak işletmek ve kurulmuş olan gayrimenkul emlak ofislerine ortak olmak. C. Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri( Gayrimenkulün ücret veya ücret sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasına aracılık, v.b.) Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirmek için ; A- Gerekli araç , nakil vasıtaları, makine ve tesisler ile bunların yedek parça ve aksamını satın almak , ithal etmek , gayri menkuller satın almak , devir ve ferağ etmek, sahip olunan gayri menkulleri gereğince satmak veya kiraya vermek gayri menkuller arazi ve arsalar iktisap ederek, depolar, satış ve teşhir yerleri kiralamak kiraya vermek ve satmak. İktisap olunan gayri menkulleri taksim, ifraz ve irtifakı tesis etmek , şirketin ve üçüncü şahısların borç ve alacaklarını teminen ipotek , rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ve almak , ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemlerde bulunabilir. B- Amaç ve konusu ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira hakları ve beratları , marka , patent ve ticaret ünvanını devir alabilir, kullanabilir, şirket adına tescilini talep edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir ve kiralayabilir. C- Amaç ve konusu ile ilgili işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirketler kurabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak edebilir, yabancı ve yerli kurulmuş ve kurulacak gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. D- Amaç ve konusu ile ilgili ihracata dönük pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir, yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara katılabilir. E- Amaç ve konuları ile ilgili ekonomik organizasyon , müşavirlik ve fizibilite çalışmaları yapabilir. F- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia akreditif yatırım kredileri, açık krediler vb. kredileri temin etmek gibi işlemlerde bulunabilir. G- Şirket konusu ile ilgili resmi ve özel ihalelere girebilir, taahhütlerde bulunabilir.

Adres: İskenderpaşa Mah. Hattat Fehmi Sok. No:3C FATİH