M4Floor Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

M4Floor Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! M4Floor Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

M4Floor Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Murathan Şen, Samuel Boaz De Lange tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 27 Mart'ta Pendik, Çınardere'de kuruldu.M4Floor Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Murathan Şen, Samuel Boaz De Lange tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 27 Mart'ta kuruldu. 


M4Floor Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A-     Her türlü PVC, ahşap, akrilik, plastik, kauçuk, cam, poliüretan, lamine, laminant parke, seramik, porselen, metal ve diğer materyallerden üretilen zemin, duvar, tavan ve mekan kaplamaların ham, yâri mamul ve mamullerini, araç ve gereçleri almak, satmak, pazarlamak, pazarlattırmak, üretmek, ürettirmek, uygulamak, uygulattırmak, ithalat ve ihracatını yapmak. B-      İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemeleri almak, satmak, pazarlamak, pazarlattırmak, üretmek, ürettirmek ithalatı ve ihracatını yapmak,  C-      İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemeleri almak, satmak, pazarlamak, pazarlattırmak, üretmek, ürettirmek ithalatı ve ihracatını yapmak, D-     Bilumum kimyasal maddeler ve her türlü yardımcı kimyevi maddeler ve bunların üretiminde kullanılan mamul, yarı mamul, ham maddelerin imalatı ve ticareti. E-      Özel ve Resmi konutlarda, işyerlerinde her türlü dekorasyonla ilgili, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, seramik, yer kaplamları, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak, yaptırmak, gerekli madde ve malzemeleri almak, satmak, pazarlamak, pazarlattırmak, üretmek, ürettirmek ithalatı ve ihracatını yapmak, F-      Her türlü PVC, ahşap, cam, metal ve diğer materyaller üzerinde dijital veya her türlü teknikle baskı yapmak, yaptırmak, cam ve aynanın rodaj, bizote, kumlama, boyama, vitray ve cam süsleme işlerini yapmak, yaptırmak, ham, yâri mamul ve mamullerini almak satmak, pazarlamak, pazarlattırmak, ithalat ve ihracatını yapmak. G-     Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak, yaptırmak ve teslim etmek. H-     Her türlü tekstil sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat, yedek parça ve aksesuarları, boyalar ile diğer sarf malzemelerinin promosyon ürünlerin üretimini, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak. Her türlü iş güvenlik malzemeleri, ham, yarı mamul ve mamuller almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek. İ-        Şirket satın aldığı veya kat karşılığı taahhüdünde bulunduğu arsalar üzerine inşaat yapabilir, bu yapıları tümünü veya bağımsız bölümleri tek tek üçüncü şahıslara satabilir veya sattırabilir. Yurtiçi ve Yurtdışında her nevi bina, okul, hastane, yol, köprü, sulama tesisleri, askeri tesisler ve her türlü bayındırlık yapı ve tesisleri inşa edebilir, tadilat ve onarımı yapabilir, taşerona yaptırtabilir, gerekli her türlü etüt, proje, araştırma, fizibilite, mühendislik, müşavirlik hizmeti ve emlak komisyonculuğu yapabilir, yaptırabilir. J-       Şirket her türlü kozmetik ve kimyevi maddeler, ham, yâri mamul ve mamullerini alabilir, satabilir, pazarlayabilir, pazarlattırabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir. K-      Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek  için her türlü gayrimenkul, arsa, arazi, bina alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, kısmen ve tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir, devir alabilir, devir ve ferağ edebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. L-       Şirket maksat ve konusu dahilinde yerli ve yabancı şahıs ve firmalar ile ortaklık kurabilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir, teknik bilgi ( Know-How), patent ve lisans anlaşmaları yapabilir, ihtira beratı ve marka tescil ve ihraz edebilir, satış temsilciliği, bayilik, mümessillik, distribütörlük alabilir, verebilir. Resmi kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve ruhsatları alabilir. M-   Şirket maksat ve konusu ile ilgili yerli ve yabancı, özel ve resmi kurum ve kuruluşların ihalelerine katılabilir, taahhütlerde bulunabilir ve taahhütleri ifa edebilir ve ettirebilir. N-     Şirket amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü cihaz, makine, teçhizatlar, motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları, iş makinaları, satın alabilir, satabilir, devir alabilir, devir edebilir, kiraya verebilir ve kiralayabilir, teknik servis ve bakım hizmetlerini verebilir veya başkalarına verdirtebilir, ithalat ve ihracatını yapabilir. O-     Şirket maksat ve konusu.


M4Floor Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Pendik, Çınardere Mahallesi, Acar Sokak, No:6 Kat:3