Mag Profesyonel İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Mag Profesyonel İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Mag Profesyonel İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Mag Profesyonel İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Metin Arghan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 27 milyon 188 bin TL sermaye ile 24 Mayıs'ta Şişli, Esentepe Mahallesi, Haberler Sokak'ta kuruldu.Mag Profesyonel İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Metin Arghan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 27 milyon 188 bin TL sermaye ile 24 Mayıs'ta Şişli, Esentepe Mahallesi, Haberler Sokak'ta kuruldu. 


Mag Profesyonel İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak g.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.  Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.  GAYRİMENKUL  Her türlü emlak,her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar,marketler,depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri ,mesken,ev,apartman,işyeri ,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek;bahçe,tarla,ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak,gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek.  Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla, a- Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, araç ve gereçler, bilgisayar yazılımları ve bunların yedek parçalarının toptan alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, ticari tesislerin ve tesisatın kurulması, inşaası,kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, b- Şirket'in yatırımıyla ilgili inşaat işleriyle iştigal edilmesi, bu amaçla proje, plan, fizibilite sair etüd ve çalışmaları yapılması, her türlü malların ve inşaat makinası ve teçhizatının, bunların aksam ve yedek parçalarının  ve diğer inşaat malzemelerinin pazarlanması, alım satımı, kiralanması, kiraya verilmesi ithalat ve ihracatı, ticari tesislerin ve tesisatın kurulması inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, alımı ve satımı, aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti içinde ve dışında yeni kurulacak veya kurulmuş şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, c- Yukarıdaki paragraflarda yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde,tam mamuller ve yarı mamuller, enerji işletme ve tamir malzemesi ve ambalaj malzemesinin pazarlanması,alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bunlar için gerekli ticari tesis ve işletmelerin alınması, kurulması, inşası, kiraya verilmesi, kiralanması, satılması, bu konularla iştigal eden kuruluşlara iştirak edilmesi,d- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayri menkullerin iktisabı veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması


Mag Profesyonel İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Esentepe Mahallesi, Haberler Sokak No:8/1