Mag3 Mühendislik Limited Şirketi kuruldu!

Mag3 Mühendislik Limited Şirketi kuruldu!

Mag3 Mühendislik Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Fırat Üner tarafından kuruldu.


Mag3 Mühendislik Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Fırat Üner tarafından kuruldu.

Mag3 Mühendislik Limited Şirketi konusu:
1- Mühendislik kapsamı içerisinde etüt, plan, proje yapmak, arama ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak. Çalışmalarını yürüttüğü tesisleri işletmek. Bu faaliyetlerini yerine getirmek için makine, teçhizat ve taşıt araçları almak, kiralamak ve satmak. 2- Endüstriyel elektronik, elektromekanik ve otomasyon kontrol cihazlarının yazılımını, Ar-Ge aktivitelerini, tasarımını, üretimini, alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 3- Şirket, her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak her nevi elektrik, elektronik, mikroelektronik, mikrodalga, elektrooptik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, biyomedikal ve benzeri konularda çeşitli sistem, cihaz, yazılım, mikroçip, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur. 4- Yeni teknik ve teknolojiyi takip ederek teknik dosyalar hazırlamak ve bu ürünlerin belgelendirilmesini sağlamak. Mühendisliğe ilişkin proje ve Ar-Ge çalışmalarını yürütmek. Geliştirilen ürünü üretmek. Yürütülen bu projelere katılımcı veya ortak olmak, lisans, marka, patent hakkı almak, üretilen ürünün ithalat veya ihracatını yapmak. 5- Gerek üretilen, geliştirilen, gerekse kullanma lisansı ile alınıp-satılan, gerekse ithal veya ihraç edilen, pazarlanan her türlü bilgisayar programları ve donanımları öğretmek, kullanıcı personelin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi her türlü yazılım/donanım ürünü için kullanım ve satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti yapmak, yürütmek, 6- Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik hizmetlerini vermek ve almak, menfi mesuliyeti üstlenmek hakediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 7- Tüm sektörlerdeki tüzel ve gerçek kişilere, işletmelere, kurum ve resmi kuruluşlara bünyesindeki veya sözleşmeli mühendis ve uzmanlar yardımı ile aşağıdaki çalışmaları yürütür. 8- Yeni teknik ve teknolojiyi takip ederek teknik dosyalar hazırlamak ve bu ürünlerin belgelendirilmesini sağlamak. Mühendisliğe ilişkin proje ve Ar-Ge çalışmalarını yürütmek. Geliştirilen prototip ürünü üretmek. Yürütülen bu projelere katılımcı veya ortak olmak, lisans, marka, faydalı model, patent hakkı almak, üretilen ürünün ithalat veya ihracatını yapmak. 9- Mühendislik kapsamı içerisinde her türlü endüstriyel hammaddeler, elektronik, mekanik ve elektriksel dayanıklı ve dayanıksız tüketim malzemeleri, nanoteknolojik ürünler ve bunların kullanım alanları, muhtelif amaçlı kablolar, petro kimya, akaryakıt ve madeni yağlar, muhtelif enerji ve benzeri gibi ürün ve malzemeleri almak, satmak, üretimini yapmak, ithalat, ihracatını yapmak. Artırma, eksiltme ve ihalelere katılmak. 10- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi şirket adına aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilir; 1.Ar-Ge faaliyetleri yürütmek, yeni teknolojiler geliştirmek için çalışmalar yapmak, 2.Yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uygun olarak konusu ile ilgili olan yukarıda anılan amaçlara ilişkin tüm ticari, finansal ve endüstriyel faaliyetleri, iş ve işlemleri yürütmek, 3.Şirketle doğrudan ve dolaylı olarak aynı iş alanında iştigal eden veya Şirketle aynı amaçlara sahip yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yeni şirketler veya bağlı şirketler kurmak veya daha önceden kurulmuş şirketlere iştirak etmek veya söz konusu ürün ve/veya hizmetlerin dağıtım faaliyetlerini gerçekleştiren şirketlere katılmak, faaliyet konusunu gerçekleştirmek için yerli veya yabancı yatırımcılar ile işbirliği yapmak; 4.Faaliyet alanı ile ilgili olarak, her türlü nihai ürün ve/veya yarı mamullerin tamamen veya kısmen üretimi, satın alınması,ithalat ve ihracatı, perakende veya toptan satışı, pazarlaması,ithalat ve ihracatı için satış mağazası, servis bakım onarım atölyeleri, imalathane, fabrika, tesis, kurmak ve/veya işletmek; 5.Kendisi veya temsil ettiği firma, kurumlar adına yurt içinde veya yurt dışında kamu ihalelerine ve özel ihalelere, fuarlara,sergilere katılmak; 6.Şirketin faaliyet alanına ilişkin olarak yerli ve yabancı organizasyonlarla, kuruluşlarla ve bankalarla uzun, orta veya kısa vadeli kredi anlaşmaları imzalamak, kredi almak veya Şirketin menfaatine olduğu varsayılan durumlarda ortaklıklar meydana getirmek, Şirket adına taşınmaz mal ipoteği, taşınır mal rehini veya ticari işletme rehinleri almak veya vermek, bunları fek ile tadil etmek, Şirket borçlarına ilişkin taşınmaz mal ipoteği,mülkiyet rehini, ticari işletme rehinleri vermek ve bunları fek ile tadil etmek, komisyonculuk yapmadan çek, senet veya diğer kıymetli evrakları yazmak, kabul etmek ve/veya ciro etmek; 7.Yerli ve yabancı şirket ve ortaklıklarla Şirketin amaçları ve iş alanı içinde olan konularda işbirliği yapmak veya lisans, know-how,telif hakkı, teknik hizmet, yayım hakkı ve patent ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Arı 1 Binası Apt. No:2/5/19 SARIYER