27 / 05 / 2022

Maketten konut satışında teslim tarihi nasıl belirlenir?

Maketten konut satışında teslim tarihi nasıl belirlenir?

Tüketici Kanunu gereğince, yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamıyor. Peki, maketten konut satışında teslim tarihi nasıl belirlenir?Maketten konut satışında teslim tarihi nasıl belirlenir?

Maketten satış başka bir deyişle ön ödemeli satış olarak da ifade ediliyor. Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanıyor.


Maketten konut satışının tapu siciline tescil edilmesi ve sözleşmenin noterde düzenlenmesi zorunlu tutuluyor. Aksi halde taraflar arasında imzalanan sözleşmeler geçersiz sayılıyor, sözleşmenin geçersizliği ise tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.


Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olabiliyor.  Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterli oluyor. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlü oluyor. Peki, maketten konut satışında teslim tarihi nasıl belirlenir?


Tüketici Kanunu kapsamında maketten satış sözleşmesi ile ilgili esaslara yer veriliyor. Bu hususla ilgili Kanun maddesi aşağıda yer alıyor;


Konutun teslimi

MADDE 44 – (1) Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.


Maketten konut satışının iptali!Öznur YASLI/Emlakkulisi.com