Maketzedelere tapuda otomatik şerh formülü!

Maketzedelere tapuda otomatik şerh formülü!



TBMM Maketten Ev Satışını Araştırma Alt Komisyonu, Türkiye’de maketten ev satışı yapıp ön ödemesini aldıktan sonra buharlaşan şirketlere neşter vurdu. 


TBMM Maketten Ev Satışını Araştırma Alt Komisyonu, maketten ev satışı yapıp ön ödemesini aldıktan sonra buharlaşan şirketlere adeta neşter vurdu.

Ticaret Bakanlığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu ile temasa geçen TBMM Maketten Ev Satışını Araştırma Alt Komisyon, İstanbul’da sadece bir firmanın; 353 derdest dava, 812 icra davası ve 1046 karara bağlanmış davaya muhatap olduğunu, Türkiye genelinde binlerce vatandaşın benzer şekilde mahkeme kapılarında süründürüldüğünü ifade etti.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü yapılan denetimler sonrasında bazı şirketlerin ticaret sicilinde kayıtlı adreslerinde “gayri faal olduklarını” yani izlerini kaybettirdiklerini, denetlenen şirketlerinse evi teslim edemeyecek veya geri ödeme yapamayacak durumda olduğunu belirledi.

Sözleşmeye koruma

TBMM Maketten Ev Satışını Araştırma Alt Komisyon, konuyla ilgili mevzuat ve uygulama sorunlarına da odaklandı. Kampanyalı satış izin belgesinin satıcılar tarafından tüketicilere, “projelerin devlet güvencesinde olduğu ve tamamlanmama riskinin olmadığı” şeklinde sunulduğu raporlara yansıdı.

TBMM Alt Komisyonu, sorunun çözümü için atılabilecek adımlara ilişkin olarak çalışmalar yapıyor. İlk etapta öne çıkan öneriler şöyle:

Ön ödemeli konut satışı sözleşmelerine tapu siciline otomatik şerh mekanizması getirilmesi ve bu tür sözleşmeler için özel bir koruma sağlanması.

Satıcı lehine kat irtifakı tesis edilmeksizin ön ödemeli konut satışına başlanmasının engellenmesi.

Resmi şekilde sözleşme akdedilmesine ilişkin masrafların düşürülmesi.

Teminat yöntemlerinden biri olan “bina tamamlama sigortası”nın yaygınlaştarılması amacıyla Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve sigorta şirketleri ile birlikte alt yapı geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması.

Uzun vadede bina tamamlama sigortasının tek teminat türü olarak zorunlu hale getirilmesi

Ön ödemeli konut satışı yapacak şirketlere iş bitirme veya sermaye sınırlamaları getirilerek inşaat tecrubesi ve sermaye yeterliliği olmayan şirketlerin ön ödemeli konut satışı yapmasının engellenmesi.

Maketten gayrimenkul satışına Meclis takibi!

TBMM Dilekçe Komisyonu 'Maketten konut satışı'nı araştıracak!