Makisan İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Makisan İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te Yusuf Kurt tarafından kuruldu.



Makisan İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Pendik'te Yusuf Kurt tarafından kuruldu.

Makisan İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
-Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. -Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama islerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. -Dekorasyonla ilgili saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat v.b isleri yapmak. -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, is merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. -Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş, düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. inşaat malzemeleri (demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, alçı, çimento, fayans, seramik, marley vb.) imalatı, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -inşaat islerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyo ve mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. - Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. - Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon isleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. - Her türlü Gayrimenkul danışmanlık faaliyetini yapabilir. -Şirket faaliyet konularına giren mali, ticari, idari faaliyetlerde bulunur, ajanslar kurar, bürolar açar. Şirket amacıyla ilgili taahhüt isleri, iç ve dış uluslar arası mümessillik, komisyonculuk, danışmanlık, alım satım, koordinasyon, bayilik, acentalık ve pazarlamacılık yapar. Şirket amacına ulaşmak yabancı sermaye yasasında istifade eder. Şirket faaliyet konularına giren isleri yapan hakiki, hükmi şahıslarla yurt içinde ve yurt dışında şirketler teşkil eder, ortak girişimlerde Bulunur veya mevcut işletmelere iştirak eder, is ortaklıkları kurar. Konusu ile ilgili islerde münferiden ve konsorsiyum teşkil ederek ihalelere girer, teklif verir, ihale şirkete kalırsa ihale sözleşmesi gereği isi yapar, veya taşerona yaptırır. Şirket amacına ulaşmak için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis eder, iktisap devir ve feragat da bulunur, depolar, idare binaları, irtibat büroları, satış mağaza ve büroları satın alır, kiralar, kiraya verir, yap işlet devret modeli uygular. Şirket isleri için gerekli taşıtları iktisap eder, kiralar ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunur. Şirket isleri için gerekli olacak is ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdeder, kefalet ve krediler, emtia, açık krediler, akreditif ve yatırım kredileri, senet üzerine avans kredileri, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin eder. Şirketin borçlarını ve alacaklarını teinin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları ahr, verir ve bunları çözer. Yurt içi ve yurt dışı firmalarla marka, ihtira beratı, ustalık ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap devir ve feragat eder, kiralar, kiraya verir, lisans ve teknik anlaşmaları akdeder. Yukarıda ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Ramazanoğlu Mah.Şüheda Cad. Makısan Makıne Inş San.No:22/2 Pendik