05 / 02 / 2023

Makro projeler mercek altında

Makro projeler mercek altında

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde (MSGSÜ) düzenlenen 'İstanbul Kent Sempozyumu' nda makro projeler mercek altına alındı.Sempozyumun açılışında konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, günümüzde kentsel dönüşüm ile konut üretiminin, amacından farklı olarak inşaat sektörü üzerinde ekonomiyi canlandırmaya yönelik bir siyaset olarak sunulduğunu savundu. Soğancı, 'Üzerinde çokça oynanan, sürekli değiştirilen ve temel hedefi sermaye gruplarına rant aktarmak olan 'kentleşme, planlama, imar, yapı ve afet yasaları' çalışmaları, bu amaçlarından mutlaka uzaklaştırılmalıdır. Bu konular tam bir bütünsellik içinde ve tutarlı bir yasal düzenlemeler perspektifinde

yapılmalıdır' dedi.

Kent özelinde 'Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı ve Yıpranan Kent Dokularının Yenilenmesi, Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın gündemde olduğunu dile getiren Soğancı, sözlerine şöyle devam etti: 'Meclis gündeminde olan kentsel dönüşüme ilişkin yasal düzenlemeler ve bazı belediyelerce de uygulanan kentsel dönüşüm uygulamaları, ihtiyacımız olan kentsel yenileme ve dönüşüm taleplerimize yanıt değildir. İstanbul'da Galataport, Haydarpaşaport, Dubai Kuleleri, Ankara'da Çiftlik, Güvenpark, Antalya'da Lara Kent Parkı gibi parçacı plan ve projelerin tümüne bazıları 'kentsel dönüşüm' diyor. Bizler ise

'rantı gören finans çevrelerinin ağzının suyu akıyor' diyoruz.'

Soğancı, doğanın korunması ve sanayileşmenin çevreyi ve doğayı tahrip etmeden gerçekleşmesini istediklerini anlatarak, kentsel mekanın, toplumsal yarar ve kullanım değeri ilkesi etrafında üretilmesi, paylaşılması ve doğal-kültürel varlıkların koruma, kullanma dengesi içerisinde yaşatılmasını talep ettiklerini söyledi. İstanbul

örneğinde gözlendiği gibi kamu arazilerinin küresel sermayeye satışı ile kentin ekonomik gücü ve toplumsal kalkınmasının mümkün olmayacağını savunan Soğancı, 'Büyük kentlerin su havzaları, yeşil alanları, orman ve ortak kullanım bölgeleri kaçak yapılaşmalarla, rant kavgalarıyla sürekli olarak yağmalanmaktadır. Bu duruma ekonomik ve politik nedenlerle sürekli olarak göz yumulmakta ve bu nedenle kentlerin geleceği tehdit edilmektedir' dedi.

-'TÜRBELERE GİDEN İNSAN SAYISI MÜZELERE GİDENDEN ÇOK'-

İstanbul Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı da, İstanbul'da yaşayan insanların kent yönetimi hakkında ciddi bir bilgi sahibi olmadığını ve kent kültüründen uzak bir yaşam sürdüklerini vurgulayarak, kentin her geçen gün yaşanması daha zor bir yer haline geldiğini söyledi.

Taşbaşı, İstanbul'da yaşayıp, İstanbul Boğazı'nı, Sultanahmet Meydanı'nı, Ayasofya ve Topkapı müzelerini görmeyen milyonlarca insan olduğunu belirterek, 'Bir gerçek daha söyleyeceğim. İstanbul Valiliği'nin yaptığı bir araştırmanın sonucunda türbelere giden insan sayısının, müzelere giden insan sayısından daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır' dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'nın 'Galataport ve Haydarpaşa Projeleri'ne ilişkin sözlerini hatırlatan Taşbaşı, Haydarpaşa'nın SİT alanı ilan edildiğini ve projenin rafa kaldırıldığını dile getirdi.

Taşbaşı, Galataport ihalesinin de mahkeme kararıyla durdurulduğunu ifade ederek, 2 yıl önce UNESCO'nun İstanbul'u bu tip projeler nedeniyle dünya miras listesinden çıkarmak istediğini, Dünya Miras Komitesi Başkanı'nın kendisine 'Haydarpaşa, Galataport'a ya da kentin büyümesine karşı olmadığını, ancak şehrin siluetini ortadan kaldıracak projelere karşı olduğunu' söylediğini anlattı.

-TRAFİK DUASI-

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Tores Dinçöz de, Tarlabaşı ve civarındaki planlara değinerek, bölgedeki planların kamu yararı gözetilerek yapılması gerektiğini söyledi.

İstanbul'un trafik sorununa da değinen Dinçöz, hiçbir noktada trafik kazası olmamasına rağmen trafiğin sıkıştığını ve bunun nedeninin bilinmediğini belirterek, 'Yağmur yağarsa su probleminin çözüleceği gibi artık, 'dua edersek, trafik problemleri de çözülebilir' diye düşünülüyor ve kabul görülmeye çalışılıyor. Bütün isyanımız bu tür yaklaşımlaradır' dedi.
Geri Dön