Maliye Bakanlığı, deniz yüzeyini de açık artırma ile satışa çıkardı.

Maliye Bakanlığı, deniz yüzeyini de açık artırma ile satışa çıkardı.Antalya Defterdarı Hidayet Mat yaptığı yazılı açıklamada, Kemer ilçesinde bir otelin deniz tarafında kalan (deniz içinde) sahilden yaklaşık 700 metre açıkta ve deniz yüzeyinin 2,5 metre altındaki kayalıklar üzerinde 3 bin metrekare büyüklüğünde güneşlenme
Deniz yüzeyinin satış ihalesinin 7 Eylülde yapılacağını belirten Mat, 3 bin metrekarelik deniz yüzeyinin, 2886 Sayılı Kanunu'nun 51/g maddesi uyarınca "pazarlıkla ön izin ihalesi" bedelinin 105 bin YTL olarak belirlediğini kaydetti.


-KEMERDE HAZİNE ARAZİLERİ SATIŞ İHALESİ-


Maliye Bakanlığı'nın, turizm bölgesi Antalya'nın Kemer ilçesinde atıl olan Hazine arazilerini açık artırmayla satışa çıkardığını ifade eden Mat, atıl Hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılması çerçevesinde, atıl vaziyette bulunup da el değiştiren bu taşınmazların reel sektör eliyle üretim faktörü olarak kullanılmakta olduğunu kaydetti.


Böylelikle gelişme ve kalkınmanın itici gücünü oluşturan tasarrufun oluşturulmasının kolaylaştırıldığını vurgulayan Mat, açıklamasında şöyle dedi: "Satış, kiralama ve irtifak hakkı dolayısıyla girişimcilere arsa ve arazi temini suretiyle, istihdama katkı sağlanmış ve kamu idarelerinin özel mülkiyetinde bulunup atıl vaziyette tutulan arsa ve araziler ekonomiye kazandırılmış olmaktadır. Bunun yanında Türkiye'nin ekonomik potansiyelini dikkatle izleyen yabancı yatırımcıların dikkati bu yöne çekilebildiğinde, bu taşınmaz malların yatırımları ve istihdam imkanlarını artırma etkileri çok daha fazla olacaktır."


Antalya'da atıl durumdaki Hazine taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması için, belirli periyotlar dahilinde yapılan ihalelerin devam ettiğini vurgulayan Mat, Antalya'nın Kemer ilçesindeki 6 adet hazine arazisinin satış ihalesinin de 7 Eylül Cuma günü gerçekleştirileceğini bildirdi. Açık artırma ile yapılacak satışlarda, bedelin dörtte biri peşin tahsil edilecek. Geri kalan bölümü ise 24 ay içinde 8 eşit taksitte ödenebilecek. Taksitlere aylık yüzde 0,75 faiz uygulanacak.


Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacak.