Maltepe Havagazı Fabrikası'nın plan değişikliğine tepki!

Maltepe Havagazı Fabrikası'nın plan değişikliğine tepki!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Maltepe Havagazı Fabrikası alanıyla ilgili yaptığı plan değişikliğine tepki gösterdi. Tezcan Karakuş Candan, Havagazı Fabrikası'nın endüstri mirası olduğunu belirtti.Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eski Maltepe Havagazı Fabrikası alanıyla ilgili yaptığı plan değişikliğine ilişkin ilk olarak  Ankara  Çevre Mühendisleri Odası tepki göstermişti. Kamusal Tesis Alan ve Kentsel Servis Alan olarak değiştirilen plana bir tepki de Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden geldi. 


Eski Maltepe Havagazı Fabrikası'nın yıkımı üzerinden 10 yıl geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile o alanda yeni bir plana imza attı. Belediye meclisinin 28 Haziran'da aldığı karara göre plan iki kısımdan oluşuyor. Plan değişikliğine konu olan 3 parselden biri 4 emsal yapı yoğunluğuna sahip "Kamusal Tesis Alanı" olarak ilan edildi. Plana göre Kamusal Tesis Alanı'nda kamu hizmeti için resmi binalar, ibadet yerleri, özel eğitim, özel sağlık hizmetleri, kültürel tesisler, eğlence tesisleri, otel, iş hanı, spor ve otopark alanları yer alıyor. Diğer 2 parsel ise 2.5 emsal yapı yoğunluğuna sahip "Kentsel Servis Alanı" olarak ilan edildi. 


Plana göre 

Kentsel Servis Alanı'nda büro, iş hanı, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza,banka, otel, sinema ve tiyatro gibi kültürel tesisler, özel ve resmi sağlık kuruluşları yer alacak. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi plan değişikliğini "rant" olarak değerlendirirken, planı yargıya taşıyacaklarını önceki gün yaptıkları basın açıklamasında belirtmişti. Plan değişikliğine bir tepki de Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde geldi. Yapılan yazılı açıklamada planın yüksek yoğunluklu yapılaşma içerdiğinin altı çizilerek "yargıya taşıyacağız" denildi. 


"Türünün son örneği" 

Yapılan yazılı açıklamada Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Havagazı Fabrikası'nın endüstri mirası olduğunu belirtti. Candan, "52 bin 270 metrekarelik alanda 1928 yılında inşa edilmeye başlanan Havagazı Fabrikası Cumhuriyet döneminin sanayi hamlesi olarak kurulmuştur. Ankara'nın havagazı ve kok kömürü ile çalışan ilk elektrik üretim tesisidir. Mimarı Werner Issel olan yapı Alman firması tarafından yapılmıştır. Cumhuriyet döneminin tanıkları arasında yer alan Havagazı fabrikası tesisleri kentin tekno-tarihsel profilinin katmanlarından birisidir. Aynı zamanda türünün ayakta kalabilmiş son örneğidir. Londra'nın Kings Cross Tren Garı'na Komşu ve Victoria Dönemi ticari canlılığının bir simgesi olarak 3 adet "gazometre" benzer şekilde korunmuştur. Bizde ise bu tür yerler korunmak yerine rant aracı olarak yok edilmeye çalışılmaktadır" dedi. 


"Parça başı plan"

"Havagazı yerleşkesinin yapılaşmaya açılmasının kentin değerlerine, ulaşımına ve altyapısını zarar vereceğini kaydeden Candan, "Bilimsel planlama ilkelerine aykırı olarak bütüncül bir şekilde ele alınmayan plan kararları ile Büyükşehir Belediyesi Ankara'da "parça başı plan" sistemine geçmiştir. Meclis kararları ile Havagazı yerleşkesinde mülkiyeti TEİAŞ ve TEDAŞ'a ait olan 29228 ada 1 ve 2 parsellerde 2,5 emsal yükseklik serbest kentsel servis alanı ilan edilmiştir" diye konuştu. 


Yoğunluk çok fazla 

Alanda yapılması planlanan yapıların yoğunluğuna dikkat çeken Candan şöyle devam etti: "Bu yoğunluğu kentin kaldırması mümkün değildir. Ego hangarları alanına yapılması planlanan, yüksek yoğunluklu yapılaşma, hemen arakasında, Celal Bayar Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarını dolayısıyla, kent merkezini kilitleyecek bu plan değişiklikleri, Ankara'yı yaşanmaz hale getirecektir. Ankara'nın geleceğini kilitleyen, kentin fizyolojisini bozan, kimliğini yok eden, bilimden uzak uygulamaları ile Melih Gökçek artık bu işlerden elini eteğini çekmelidir. Ankara'ya sahip çıkmak hepimizin sorumluluğundadır."


Planda yapılan değişikliği yargıyı taşıyacaklarını söyleyen Candan, "Endüstri Mirası Havagazı yerleşkesine ilişkin Gökçek daha öncede niyetlendi, kentsel dönüşüm alanı kararı yargıdan dönmüştü, bu planda yargıdan dönecek boşa heveslenmesin, yargıya taşıyoruz" dedi. 


Milliyet Ankara