Maltepe'de 3.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

Maltepe'de 3.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul! Maltepe'de 3.8 milyon TL'ye icradan satılık gayrimenkul!

İstanbul İl, Maltepe İlçesi Gülsuyu Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 3 milyon 875 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, 16142 Ada, 164 Parsel, GÜLSUYU Mahalle/Köy, Satışı yapılacak taşınmaz İstanbul ili Maltepe ilçesi, Gülsuyu Mah. eski 1536 ada yeni 16142 ada 164 parselde kain 6.295 metrekare yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazın 1/4 hissesidir.

 

Taşınmaz Maltepe ilçesi bağlarbaşı mh. cengiz topel cad sonunuda karayolları sitesinin sınırında ayedaş genel müdürlüğünün karşısında bulunan üzerinde herhangi bir yapılaşmanın bulunmadığı, Konak Yapı Limited Şirketi adına kayıtlı taşınmazdır.Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun konut amaçlı binaların ve konut sitelerinin bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Toplu taşıma araçları ile ulaşım imkanı vardır. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Okullara D.100 Karayoluna E-5 eyakın mesafededir.

 

Maltepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 09/08/2017 tarih ve 27827246-310.05-e.663107 sayılı İmar Durum yazısına istinaden Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mah. 33/4 pafta E: 1536 Y: 1642 ada 164 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli 26/02/2007-21.052008-08.10.2010-16.02.2016 T.T.li Maltepe E-5 GÜNEYİ uygulama imar planında AYRIK NİZAM TAKSmin. max: 0.20-0.40, KAKS:1,50 yapılanma şartlarında konut alanında kısmen yolda ve kısmen de park alanında kalmakta olup, donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamayacağı anlaşılmıştır. Detaylıca malumat dosyasına müracaatla alınabilir.

 

Kıymeti : 3.875.000,00 TL
1. Satış Günü : 19/02/2018 günü 11:45 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 11:45 - 11:55 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI 21. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/9730 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/01/2018