Manavgat'ta 13.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Manavgat'ta 13.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa! Manavgat'ta 13.5 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Manavgat 2. İcra Dairesi, Manavgat Seydiler'de bulunan 2 arsayı satışa çıkardı. Arsaların satış bedeli 13 milyon 536 bin TL olarak belirlendi. Manavgat 2. İcra Dairesi, Manavgat Seydiler'de bulunan 2 arsayı 13 milyon 536 bin TL'ye satışa çıkardı. Gayrimenkullerin ihalesi 1 Eylül 2020 günü gerçekleşecek. 

T.C. MANAVGAT 2. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Manavgat İlçe, 135 Ada, 107 Parsel, SEYDİLER Mahalle/Köy, Antalya İli, Manavgat İlçe, Seydiler Mahallesi eski 357 parsel yeni 135 ada 107 parseller sayılı taşınmaz Antalya ili Manavgat ilçesi Side Turizm Alanı ve Side 2. Nolu Turizm Merkezi Kızılağaç Bölgesi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında "Turizm Tesis Alanları" kapsamında kalmaktadır.

Seydiler Mahallesi 135 ada 107 parsel Manavgat İlçesine kuş uçuşu 8.200 km, Manavgat-Antalya Yoluna 1500 metre ve Köy yerleşim yerine 3500 metredir. Akdenize 800 metre mesafede bulunmaktadır. Kadastro Yolu bulunmamaktadır.

Tamamı 11628.42 metrekare olan Tarla vasıflı Seydiler Mahallesi 135 ada 107parsel zirai yönden; doğu, batı, kuzey ve güney sınırları benzer özelliklerdeki tarım alanları ile çevrili, %0-1 topografik eğimli, kumlu-killi silt toprak bünyesine sahip, toprak derinliği iyi, porozitesi iyi, organik madde bakımından zengin, drenaj sorunu olmayan, tarla ziraati yapılan, kuzey kısımlarındaki DSİ Manavgat sol sahil sulama kanalından sulama yapma imkanı bulunan 1. Sınıt sulak bir tarım alanı hüviyetindedir. Parsel üzerinde zirai yönden ekonomik kıymet ihtiva eden muhtesat yoktur.

Yüzölçümü : 11.628,42 metrekare
Kıymeti : 9.302.736,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü : 01/09/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 01/10/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Adliye C Giriş kapısı yanı otopark Manavgat/Antalya

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Manavgat İlçe, 135 Ada, 7 Parsel, SEYDİLER Mahalle/Köy, Antalya ili, Manavgat ilçesi, Seydiler Mahallesi eski 764 parsel yeni 135 ada 7 parseller sayılı taşınmaz Antalya li Manavgat ilçesi 1/25000 Ölçekli Nazım imar planında" Tarım Alanları" kapsamında kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Seydiler Mahallesi 135 ada 7 parsel Manavgat liçesine kuş uşu 8.00km. Manavgat-Antalya yoluna 680 metre ve Köy yerleşim yerine 2850 metre mesafededir Akdenize 1650 metre mesafede bulunmaktadır. Kadastro Yolu bulunmamaktadır Tamamı 38.484,99 metrekare olan Tarla vasıflı Seydiler Mahallesi 135 ada 7 numaralı parsel zirai yönden; kuzey sınırı DSİ Manavgat sol sahil sulaması sulama ana kanalı ile, doğu batı ve güney sınırları benzer özelliklerdeki tarım alanları ile çevrili, yüzde 0-1 topografik egimli, kumlu-killi silt toprak bünyesine sahip, toprak derinliği iyi, porozitesi iyi organik madde bakımından zengin, drenaj sorunuolmayan, tarla ziraat yapılan 1. Sınıf sulak bir tarım alanı hüviyetindedir. Parsel üzerinde zirai yönden ekonomik kıymet ihtiva eden muhtesat yoktur.

Yüzölçümü : 38.484,99 metrekare
Kıymeti : 4.233.348,90 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 01/09/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 01/10/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Adliye C Giriş kapısı yanı otopark Manavgat/Antalya

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/532 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/07/2020