Manavgat'ta 5.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Manavgat'ta 5.2 milyon TL'ye satılık arsa! Manavgat'ta 5.2 milyon TL'ye satılık arsa!

Manavgat 1.İcra Dairesi, Antalya Manavgat İlçesi'nde yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Açık artırma usulüyle ihale edilecek olan arsanın satış bedeli 5 milyon 221 bin TL olarak belirlendi.


T.C. MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


TAŞINMAZIN Özellikleri : Antalya İl, Manavgat İlçe, 520 Ada No, 92 Parsel No, TAŞAĞIL Mahalle/Mevkiinde kain taşınmaz Taşağıl mahallesinin Bekirler mevkiindedir. Mahalle yerleşim alanına 330 metre uzaklıktadır. Antalya-Mersin devlet karayolunun kuzey kenarında ve bu yola yaklaşık 65.00 metre cephelidir. Manavgat merkezi, Şelale ve Side Antik kentine 20 km ve  Antalya hava alanına 37 km mesafededir. Münferiden bu  taşınmaz için mevzi imar planı yapılmış  güneyinden ve batısından plâna uygun olarak yol terki yapılmıştır. Karayolu kenarında akaryakıt istasyonu, yol üstü lokantaları, bazı konut vs bulunmakta ise de taşınmazın geniş çevresinde yapılaşma olmamıştır. Çevredeki araziler tamamen zirai amaçla kullanılmaktadır. Taşınmaz zemini düzgün olup genel meyil kuzeye doğru yüzde 1-2 civarındadır. Parselin  zirai amaçla kullanılma imkanı ortadan kalkmıştır. Parsel üzerinde binalar ve kullanım alanları ile yollar, meydan, yeşil alanlar, çiçeklik alan vs. yapılmak suretiyle taşınmaz yüzeyi betonla kaplanmıştır. Taşınmaz üzerindeki meydan ve yolların kenarlarında yer yer çimlendirme yapılmış, değişik cinste ağaçlar dikilmiş ve yer yer de plastik ve beton saksılar içinde süs bitkileri konulmak suretiyle peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Yapıların değerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015 yılı rayiçlerine göre alınmış olup amortisman payları düşülerek hesap edilmiştir.


Adresi : Taşağıl Mahallesi Manavgat Antalya Karayolu Üzeri Manavgat/Antalya

Yüzölçümü : 6.144,94 metrekare

Kıymeti : 5.221.312,00 TL 

KDV Oranı : istisna kapsamındadır.

Kaydındaki Şerhler :

1. Satış Günü : 28/07/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 01/09/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : MANAVGAT ADLİYESİ 3. KAT SATIŞ SALONU MANAVGAT/ANTALYA 


Satış şartları : 


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Taşınmazın tümünün iki (2) yılı aşkın zamandır borçlu/malik Lapis Hediyelik Eşya Tic. A.Ş.'nin mülkiyetinde olduğu görülmekle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17/4-r maddesi uyarınca iş bu satışın KDV'den istisnadır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/705 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18/05/2016