Manavgatta icradan 6 satılık arsa!

Manavgatta icradan 6 satılık arsa!

Manavgat İcra Müdürlüğü; Manavgat’ta yer alan 6 arsayı satıyor. Arsaların fiyatları 14 bin TL ile 1 milyon 367 bin TL arasında değişiyor. İhaleleri 15 Mart 2011 günü yapılacak…   Söz konusu ilan şu şekilde;

Bir borçtan dolayı hacizli bulunan aşağıda önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen taşınmaz Müdürlüğümüzce açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

1- Tapu Kaydı: Manavgat-Seki köyü, 227 ada 1 parsel sayılı 1.610 m2 arsa taşınmazın borçluya ait 331/800 hissesi

Özellikleri: Taşınmaz.Evrenseki beldesinin Seki mahailesinde,eski Seki köy yerleşim yerinin yaklaşık 100-150 metre kuzey batısında bulunmaktadır .Plana göre dört tarafı yol ile çevrilidir Çevresinde konut ve villa amaçlı yoğun şekilde yapılar mevcuttur.Parsel in coğrafi konumu gereği geniş alanlı doğa ve deniz manzaralıdır Denize kuş uçuşu 7000 metre mesalededirParsel çevresinde imar yolları henüz açılmamıştır ancak parselin çevresine kadar büyük ölçüde asfalt yoldan ulaşım mütrJcündüriîvrensekİ Belediyesi sınırlarında kalmakta olup.tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır Özellikle yabancdara satışta cazip bir bölgededir

İmar Durumu : Evrenseki Belediyesi imar sahası içindedir.
Değeri      : 147.172.53 TL-Manavgat İcra Hukuk Mahkemesi kararma göre.
Satış Saati; 09.00-09.10

2- Tapu Kaydı : Manavgat- Seki köyü,228 ada 1 parsel sayıll.2,173 m2 arsa taşınmazın tamamı.

Özellikleri: Taşınmaz .Evrenseki beldesinin Seki mahallesuıde.eski Seki köy yerleşim yerinin yaklaşık 100-150 metre kuzey batısında bulunmaktadır .Plana göre dört taralı yol ile çevrilidir Çevresinde konutlarım ve villa amaçlı yoğun şekilde yapılar meveutturParselin coğrafi konumu gereği geniş alanlı doğa ve deniz manzaralıdır.Denize kuş uçuşu 7000 metre mesafededırParsel çevresinde imar yolları henüz açılmamıştır .ancak parselin çevresine kadar büyük ölçüde asfalt yoldan ulaşım mümkündür.Evrenseki Belediyesi sınırlarında kalmakta olup,tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Ozellikle yabancılara satışta cazip bir bölgededir.

İmar Durumu : Evrenseki Belediyesi İmar sahası içindedir.
Değeri      : 485.737,12.TL-Manavgat İcra Hukuk Mahkemesi kararma göre.
Satış saati: 09.20-09.30

3- Tapu Kaydı: Manavgat-Seki köyü ,229 ada 1 parsel sayıb.,865 ırı2 arsa taşınmazın borçluya ait 101/1200 hissesi.

Özellikleri: Taşınmaz, Evrenseki beldesinin Seki. mahallesinde,eski Seki köy yerleşim yerinin yaklaşık 100-150 metre kuzey batısında bulunmaktadır .Plana göre dört tarafı yol ile çevrilidir.Çevresmde konutlarını ve villa amaçlı yoğun şekilde yapılar mevcuttur.Parselin coğrafi konumu gereği, geniş alanlı doğa ve deniz manzaralıdır Demze kuş uçuşu 7000 metre mesafededir Parsel çevresinde imar yolları henüz açümamışür .ancak parselin çevresine kadar büyük ölçüde asfalt yoldan ulaşım mümkündür.Evrenseki Belediyesi sınırlarında kalmakta olup,tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Ozellikle yabancılara satışta cazip bir bölgededir.

İmar Durumu : Evrenseki Belediyesi imar sahası içindedir.
Değeri      : 14.560.83TL.
Satış saati: 09.40-0930

4- Tapu Kaydı: Manavgat - Seki köy, 229 ada, 1 parsel sayılı 1.259 m2 arsa taşınmazın tamamı

Özellikleri: Taşınmaz evrenseki beldesinin Seki mahallesinde.eski Seki köy yerleşim yerinin yaklaşık 100-150 metre kuzey batısında bulunmaktadır .Plana göre dört tarafı yol ile çevrilidir.Çevresinde konut,tarım ve villa amaçlı yoğun şekilde yapılar meveuttur.Parselin coğrafi konumu gereği geniş alanlı doğa ve deniz manzaralıdır.Denize kuş uçuşu 7000 metre mesafededir.Parsel çevresinde imar yolları henüz açılmamıştır .ancak parselin çevresine kadar büyük ölçüde asfalt yoldan ulaşım mürrtkündür.Evreaseki Belediyesi sınırlarında kalmakta olup.tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Ozellikle yabancılara satışta cazip bir bölgededir.

İmar Durumu : Evrenseki Belediyesi imar sahası içindedir.
Değeri       : 251 ,800/TL.Manavgat İcra Hukuk Mahkemesi kararına göre.
Satış saati: 10.00-10.10

5- Tapu Kaydı: Manavgat-Seki köyü235 ada 2 parsel sayılı 2.519 m2 arsa taşınmazın borçluya ait 29/30 hissesi.

Özellikleri: Taşınmaz.Evrenseki beldesinin Seki mahallesinde.eski Seki köy yerleşim yerinin içersinde bulunmaktadır .Parselin güneydoğu w bati tarafı yol ile çevrilidir Çevresinde konut,tarım ve villa amaçlı yoğun şekilde yapılar ve yapılaşma mevcuttur.Parsel coğrafi konumu gereği geniş alanlı doğa ve deniz manzaralıdır.Parselin kuş uçuşu olarak denize mesafesi yaklaşık 7000 metredir .Parsel çevresinde imar yollan kısmen açılmış henüz kaplanmamıştır.Ancak parsele kadar büyük oranda kaplanmış yoldan ulaşımı mümkündür.Evrenseki beledivesi ve tüm'altyapı
hizmetlerinden yararlanmaktadır.Parselin bulı unluğu bölge gereği özellikle yabancılara satış yönünden alım-satım cazibesi yüksektir.Parsel içersinde keşif tarihi itibariyle 5 adet dubleks konuther bloka ait yüzme havuzu ve garaj inşaatı bulunmaktadır. Parsel sınırlarında ve içersinde taş kaplı istinat duvarları aracılığı ile teraslama işlemi yapılmış vaziyettedir.Blokların her birisinin alt katı mutfaklı salon, duş, tuvalet, yatak odası ve teras mahallerinden, üst katı üç yatak odası, üç duş-tuvalet ve teras bölümlerinden oluşmaktadır. Her bir yapı havuzlar ile birlikte 250 m2 inşaat alanına sahiptir.

imar Durumu : Evrenseki Belediyesi imar sahası içindedir.
Değeri      : 1 367.ö40,7Ğ.Hl,Manavgat İera Hukuk Mahkemesi kararma göre.
Satış saati: 10.20-10.30

6-Tapu kaydı: Manavgat-Seki köyü.251 ada 4 parsel sayılı326 m2 arsa taşınmazın tamamı

Özellikleri : Taşınmaz Evrenseki beldesinin Seki mahallesindejeski Seki köy yerleşim yerinin içersinde bulunmaktadır Parselin plana göre kuzey ve batı tarafı yol ile çevrilidir Parsel çevresinde konutlarım ve villa amaçlı yoğun şekilde yapılar ve yapılaşma mevcuttur Parsel çevresi kısmen tarım arazisi olarak kullanılmaktadır Coğrafi konum gereği geniş alanlı doğa ve deniz manzaralıda".Parselin kuş uçuşu denize meşalesi yaklaşık 7.000 metredirParsel çevresinde imar yolları henüz açılmamıştır.Ancak parselin çevresine kadar büyük oranda asfalt yoldan ulaşım mümkÜHdttr.Belediye ve diğer kurumların sağlamış olduğu altyapı hizmetlerinden büyük oranda yararlanmaktadır.Bulunduğu bölge itibari ile özellikle yabancılara satışta alım salım cazibesi çok yüksektir.

İmar Durumu : Evrenseki Belediyesi imar saltası içindedir.
Değeri       : 65.724.TL.Manavgat İcra Hukuk Mahkemesi kararma göre.
Satış saati: 10.40-1050

Satış şartları:
1 - Satış 15.03.2011 günü yukarıda yazılı saatler arasında Manavgat 2.İcra Müdürlüğü(327 noiu odaVnde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada talimin edilen değerin % 60'uıı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyle 25.03.2011 günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarım geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımda'. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Taşınmazı satiri alanlar .ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla; ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya UK. 130.maddeye göre verilen süte içinde nakden ödemek zorundadırlar.%18 Katma Değer VergisiJhale damga pulu bedeli .tapu alım harcı .tahliye ve teslim masrailan alıcıya aittir.Birikmiş vergiler.taptı satım harcı ve tellaliye satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yattrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/1551 Esas. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalarıilamn tebliğ edilemeyen alakadarlara ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir 
Dosya No: 2008/1551 Esas