Manisa Salihli Kapalı Pazaryeri’ndeki dükkanlar ihaleye çıkıyor!

Manisa Salihli Kapalı Pazaryeri’ndeki dükkanlar ihaleye çıkıyor!

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Salihli’de inşaatını tamamladığı Yeraltı Otoparkı, Pazaryeri ve Bedesten Çarşısı içerisinde yer alan iş yerleri ihaleye çıkıyor.


 

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Salihli’de yapımını tamamladığı Yeraltı Otoparkı, Pazaryeri ve Bedesten Çarşısı içerisindeki 22 işyeri MANULAŞ tarafından açık teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya veriliyor.

Manisa Salihli İlçesi Zafer Mahallesi'nde bu yer alan mevcut tapuda 422 ada 2 parselde kayıtlı yer altı otoparkı ile pazaryerinde bulunan işyerleri; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile 3 (Üç) yıl süreli olarak 17.01.2019 tarihinde ihale yoluyla kiraya verilecek olup, İş yeri ve İhale bilgileri alt tabloda ve maddelerde belirtiliyor.

1-İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için

Yazılı müracaat dilekçesi.
Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi.
Vatandaşlık numarası ile birlikte Nüfus Hürriyeti cüzdan örneği veya nüfus kayıt örneği.
Manulaş A.Ş. hesabına (Ziraat Bankası TR310001001938787057415001) yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda süresiz teminat mektubu.
Noter tasdikli imza sirküleri.
İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname.
İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Salihli Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.


2-Şirket veya Ortak girişim olması halinde ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Yazılı müracaat dilekçesi.
Yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
İstekliler adına vekâletten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri.
Manulaş A.Ş. hesabına (Ziraat Bankası TR310001001938787057415001) yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda süresiz teminat mektubu.
Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
Ticaret Sicil Gazetesinin sureti.
Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortaklık beyannamesi ile bentlerde yer alan belgelerin, her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname
İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Salihli Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.


3- İdari Şartname mesai saatleri içerisinde Manulaş A.Ş. Hizmet binasından .(Manulaş A.Ş. Merkez Efendi Mh. Mimar Sinan Bul.No:127 Yunusemre/Manisa) ve MBŞB Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nden (Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:36 Salihli/Manisa ) temin edilebilir ve incelenebilir. Ayrıca www.manulas.com.tr adresinden de incelenebilir.

4- Telefon, Telgraf, Posta, Mail ve faksla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- Artırımlar 50.00-TL bedel üzerinden yapılacaktır.

6- Taliplilerin ihale günü saat 09:30'da istenilen tüm belgeler ile birlikte İhalenin yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.