Manisa Soma'da 8.5 milyon TL'ye satılık 11 adet gayrimenkul!

Manisa Soma'da 8.5 milyon TL'ye satılık 11 adet gayrimenkul!Soma Bel İnşaat Maden Tarım Gıda Sağlık Emlak San. ve Tic. A.Ş., Manisa Soma'da yer alan 11 adet gayrimenkulü 8 milyon 551 bin TL bedelle satışa çıkardı.


Soma Bel İnşaat Maden Tarım Gıda Sağlık Emlak San. ve Tic. A.Ş., Manisa Soma'da yer alan 11 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 8 milyon 551 bin TL olarak belirlendi.

SOMA BEL İNŞAAT MADEN TARIM GIDA SAĞLIK EMLAK SAN. VE TİC. A.Ş.’DEN
İLAN

1-) Mülkiyeti Soma Bel İnşaat Maden Tarım Gıda Sağlık Emlak San. ve Tic. A.Ş. Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda mevkii, nitelikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Yasanın 45'inci Maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılacaktır.
2-) İhale 11/08/2021 Çarşamba günü, aşağıda belirtilen saatlerde Kurtuluş Mahallesi, Cengiz Topel Meydanı, no: 8 adresindeki Belediye Hizmet Binasındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Şirket Yönetim Kurulu huzurunda yapılacaktır.
3-) İhaleye katılacaklardan (ihale şartnamesinin 3'ncü maddesinde belirtilen) istenecek belgeler:
   a-Nüfus Kağıdı Fotokopisi
   b-Kanuni ikametgah belgesi, (ihale tarihinden önce en geç 30 gün içinde alınmış)
   c-Geçici teminatı yatırdığına dair banka dekontu veya makbuzu.
   d-Her sayfası imzalı İhale Şartnamesi.
   e-Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve varsa vekaletname (Noter Onaylı)
   f-İhaleye gireceklerin ihale şartnamesinin 3.maddesinde istenilen diğer belgeleri en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Soma Belediyesi Hizmet Binası 3. Katta bulunan Şirketimiz bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
4-) Şirket Yönetim Kurulu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-) İhale ile ilgili Şartname Soma Bel A.Ş. bürosundan temin edilebilecektir.

Manisa Soma

 

 


Mevkii

Niteliği
Bağımsız Bölüm
No

Bulunduğu Kat

Arsa Payı
AdaParselYüzölçümü m²Muhammen Bedel
(KDV Hariç)

%3 Geçici Teminatı

Satış Saati
Turgutalp Mahallesi
Mesken

1

Zemin

140/3020
-
3243

133,00

371.000,00 TL

11.130,00 TL

14:00
Turgutalp Mahallesi
Mesken

2

Zemin

140/3020
-
3243

139,00

366.000,00 TL

10.980,00 TL

14:05
Turgutalp Mahallesi
Mesken

6

1. Kat

140/3020
-
3243

139,00

371.000,00 TL

11.130,00 TL

14:10
Turgutalp Mahallesi
Mesken

10

2. Kat

140/3020
-
3243

139,00

371.000,00 TL

11.130,00 TL

14:15
Turgutalp Mahallesi
Mesken

14

3. Kat

140/3020
-
3243

139,00

371.000,00 TL

11.130,00 TL

14:20
Turgutalp Mahallesi
Mesken

18

4. Kat

140/3020
-
3243

139,00

366.000,00 TL

10.980,00 TL

14:25
İnönü Mahallesi
Mesken

1

1. Kat

4260/95764
10574127,00
450.000,00 TL

13.500,00 TL

14:30
İnönü Mahallesi
Mesken

2

1. Kat

4260/95764
10574133,00
460.000,00 TL

13.800,00 TL

14:35
İnönü Mahallesi
Mesken

4

1. Kat

4260/95764
10574130,00
440.000,00 TL

13.200,00 TL

14:40
İnönü Mahallesi
İşyeri

17

Zemin Kat

25570/95764
10574541,00
4.600.000,00 TL

138.000,00 TL

14:45
Kurtuluş Mahallesi
Mesken

5

3. Kat

32/322
592126125,77
385.000,00 TL

11.550,00 TL

14:50