Marmara Evleri'nde 120 bin TL'ye icradan satılık konut!

 Marmara Evleri'nde 120 bin TL'ye icradan satılık konut! Marmara Evleri'nde 120 bin TL'ye icradan satılık konut!

İhlas Marmara Evleri 2. kısımda yer alan konut 120 bin TL'ye konut satılacak. Satışlar, 3 Ağustos Cuma ve 13 Ağustos Pazartesi günü 15:00-15:10 saatleri arasında yapılacak


İlan şöyle;


BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA MUDURLUĞU’NDEN TAŞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA İLANI 

DOSYA NO: 2010/3760 TAL.


Satılmasına Karar verilen Taşınmazın Cinsi ve özellikleri:


TAPU KAYDI: Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı Mahallesi, Çukurbosna Çiftliği Mevkii, 599 Ada, 1 parsel üzerinde kat irtifaktı, 50 / 57110 arsa paylı, A Blok, 2. kat, 6. Giriş, 14 ba-ğımsız bölüm no.lu meskenin tamamının Çelil Kaçır adına kayıtlı taşınmaz.


NİTELİKLERİ: Satışa konu taşınmaz, tapunun Kavaklı 599 Ada 1 parselde kayıtlı olup adres olarak; İhlas Marma¬ra Evleri, 2. Kısım, Yeşilyurt Caddesi, A-12 Blok, 6.Kat, D: 14 adresinde yer almaktadır. Keşif günü daire kapısı kapalı olduğundan özellikleri bilgi alınmak suretiyle tesbit edilmiştir. Buna göre taşınmazın plan itibariyle, giriş hol, salon, iki yatak odası, mutfak, küçük tuvalet, banyo ve biri salon olmak üzere 2 balkondan ibaret olduğu belirlenmiştir.Daire giriş kapısı ahşap kapı oda kapıları Amerika kapı salon ve oda zeminleri laminat parke giriş holü ıslan alanlar seramik pencereleri ısıcamlı pvc daire giriş holü spotlu asma tavandır. Dairede kiracı ikamet etmektedir. Daire takriben brüt 85 m2 kullanım alanına sahiptir. Dairede doğalgaz kombi bulunmaktadır. Blokta asansör mevcut olup ortak alanlar mermer merpen korkulukları demirdir. Site İçerisinde çarşı, cami, sosyal tesisler, park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanları bulunmakta olup, giriş güvenlik kontrollüdür. Site güvenliği ayrıca kamera ile sağlanmaktadır. Satışa taşınmaz, ihlas Marmara Evleri 2. Kısım olarak bilinen toplu konut alanı içerisinde yer almaktadır.


Ambarlı yolu ile Yakuplu İstanbul üst yol bağlantısı düşünüldüğünde, Mermerciler Sanayi Sitesinin devamında Gür-pınar yolu üzerindedir. E-5 ile irtibatlıdır. Toplu taşım araçları yönünden geniş imkana sahiptir. Yakın çevresinde Migros, Beylicium, Mediamarket, Real, Bauhaus, Darty gibi büyük alışveriş mağazaları, aynı bölgede ülkenin önemli çok sayıda sanayi kuruluşu ve firmaları faaliyet göstermektedir.


Prim yapan bir projede, ana yola yakın konumdadır. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulan, gelişmekte olan bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmak-tadır. Çevre yolu ile TEM otoyoluna çıkış imkanına sahiptir.


İMAR DURUMU: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2011 tarihli yazına göre;


Beylikdüzü ilçesi, Kavaklı Mahallesi, 599 Ada, 1 no.lu ta-şınmazın İ.B.B. Başkanlığı tarafından 21.01.2007 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında; 

Kitle nizam: 9 kat konut alanı olarak planlandığı belirlenmiştir.


KIYMETİ: 120.000,00 TL

Birinci Satış günü: 03/08/2012 15:00-15:10 Saatleri arasında

İkinci Satış günü: 13/08/2012 15:00 15:10 Saatleri arasında


Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü Adresinde ;


1.Açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmine dilen kıymetin %60’ını rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı İle İlmin olunur. Uöylo bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla Yukarıda yazılı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır, ikinci artırmanın resmi tatile rastlaması halinde tatilin bitimini izleyen ilk iş günü aynı yerde ve aynı saatler arasında ikinci artırma yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2.Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nispetinde nakit veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para il-dir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satıştan Mütevellit Binde 4,95 ihale damga resmi, %1 KDV ile 1/2 tapu harç ve masrafları Alıcıya, 100,00 TL için Yüzde 2 aşan kısım için Yüzde 1 Tellaliye resmi satıcı(borç- luya) ait olacaktır. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


3.ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.


4.ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca temerrüt faizden müteselsilen mesul olacaktır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükmü hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5.Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6.Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve mün- derecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak is-teyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğü-müze başvurmaları ilan olunur.


(İC. İfl. K. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir.

B: 36479


İlan için tıklayın