Marmara'daki prefabrikler satılmasa sorun çözülecekti!

Marmara'daki prefabrikler satılmasa sorun çözülecekti!VAN'ı sarsan depremler, geçici konut ihtiyacını gündeme getirirken, Marmara Depremi'nin ardından yaptırılan yaklaşık 44 bin prefabrik ve konteyner konutun büyük bölümünün, 2003 yılından itibaren peyderpey satıldığı ortaya çıktı


Kalıcı konutların yapılmasının ardından boşa çıkan geçici prefabrik ve konteyner konutlar, 2003 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın bir yazısıyla valiliklerce satışa çıkartıldı. Prefabriklerin bir bölümü ise eğitim ve sağlık gibi hizmetlerde kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bölgede yaşayan dar gelirli ailelere tahsis edildi.

 Eski Afet İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Zafer Topşir, Marmara Depremi sonrası yaptırılan geçici konutların satılmasının yanlışlığına dikkat çekti. Topşir, 'Prefabrik konutların satılması hataydı. Bu konutlar, olası yeni depremler için depolanmalıydı. Böyle yapılsaydı, Van Depremi'nde evleri yıkılan vatandaşların geçici barınması için kullanılabilirdi' dedi.

 Kapatılan prefabrik atölyelerinin işler hale getirilmesinin önemine de işaret eden Topşir, 'Atölyeler aktif hale getirilirse, prefabrik konut ve konteyner üretimi burada yapılabilir. İklim koşulları dikkate alındığında, Van'daki çadırlar vatandaşların kışı geçirmeleri için uygun değil. Ukrayna'dan eksi 50 dereceye dayanan çadırlar getirilmeli' diye konuştu.
Akşam/Volkan YANARDAĞ