08 / 08 / 2022

Martı GYO 220 milyon TL'lik pay halka arz edecek! SPK'dan onay!

Martı GYO 220 milyon TL'lik pay halka arz edecek! SPK'dan onay!

Martı GYO'nun 110 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 330 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 220 milyon TL nominal değerli payların halka arzı SPK tarafından onaylandı.Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'da (KAP) ISIN kodları hakkında açıklama yaptı.

SPK'dan onay
Martı GYO'nun 110 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 330 milyon TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 220 milyon TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Nisan 2021 tarih ve 2021/19 sayılı toplantısında onaylandı. 

Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmazken, ellerinde bulunan payların yüzde 200 oranında yeni pay alma hakkı bulunmuyor. 
 
1 TL'lik pay

Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak kullandırılacak. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak arasında 28 gün süreyle kullandırılacak. 

Borsa İstanbul'da satılacak
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar BİAŞ Birincil Piyasada 2 iş günü süre ile nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa'da oluşacak fiyattan Borsa İstanbul'da satılacak.

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri

Mevcut Sermaye (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)

Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)

Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)

Verilecek Menkul Grubu

Verilecek Menkul Kıymet

Nevi

Rüçhan ISIN Kodu

  

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021

2.240.000

4.480.000,000

200,00000

1,00

A Grubu

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021

Nâma

A Grubu, MRGY3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRMRGY00015

  

B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039

3.360.000

6.720.000,000

200,00000

1,00

B Grubu

B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039

Nâma

B Grubu, MRGY4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRMRGY00023

  

C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013

104.400.000

208.800.000,000

200,00000

1,00

C Grubu

C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013

Hamiline

C Grubu, MRGYO(RÜÇHAN), TRRMRGY00031

  

 

Martı GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 110.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 330.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 220.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların % 200 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.06.2021 ile 08.07.2021 tarihleri arasında 28 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay bedelleri Denizbank A.Ş., Gayrettepe Ticari Merkez Şubesi nezdinde Şirket adına açılmış olan TR53 0013 4000 0017 8141 8001 29 numaralı özel banka hesabına yatırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar BİAŞ Birincil Piyasada 2 iş günü süre ile nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa'da oluşacak fiyattan Borsa İstanbul'da satılacaktır.

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.gov.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.martigyo.com) ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.infoyatirim.com) ulaşılabilir.