Mas Bodrum İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Mas Bodrum İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Mas Bodrum İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Mas Bodrum İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile Aytül Kaplan, Mehmet Hakan Özgül, Nizam Kaplan ve Seçkin Kaplan ortaklığında kuruldu. Mas Bodrum İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile Aytül Kaplan, Mehmet Hakan Özgül, Nizam Kaplan ve Seçkin Kaplan ortaklığında kuruldu. 

Mas Bodrum İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi konusu:
1) İnşaat işleri ile ilgili taahhüt, restorasyon, dekorasyon ve bu konularla ilgili her türlü plan, proje, tasarım, araştırmalar ve uygulamalar yapmak ve yaptırmak, bu amaçlarladevlet, kamu iktisadi devlet teşekkülleri, belediyeler, özel ve hükmü şahıslar, bankalar ve her türlü kooperatifler nezdinde ihalelere, taahhütlere, arttırmalara, eksiltmelere ve pazarlıklara girmek, almak, alınmış ihaleleri devretmek, veya devralmak ve gerektiğinde bunların yapılması için ihaleler açmak. 2 ) 3227 sayılı devre mülk kanunu ve bununla ilgili mevzuata uyulmak kaydı ile devre mülk intifa hakları satışı veya uzun süreli kiralama ( leasing ) anlaşmaları yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı diğer işler...

Mas Bodrum İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi adres: Bereketzade Mah.Bankalar Cad. Şark Han Apt.No:16/4 Beyoğlu