Masdar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Masdar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Masdar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Masdar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Derya Yurtalan, Serkan Akgün, Murat Yurtalan tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 10 Haziran'da Lebiderya Evleri'nde kuruldu.

Masdar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Derya Yurtalan, Serkan Akgün, Murat Yurtalan tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 10 Haziran'da kuruldu. 


Masdar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. B- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. C- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. D- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. E- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek F- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. G- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak H- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak, Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. İ- Ahşap kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin toptan ticareti J- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. K- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. L- Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol,su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. M- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. N- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. O- Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. P- Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. Q- İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. R- Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. S- Şirket maksat ve mevzu ile ilgili olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak mevcut veya ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapmak, bunları şirkete ortak etmek, bunlarla yeni şirketler kurmak veya teşebbüslere girişmek, yerli veya yabancı başka şirketleri ve işletmeleri tamamen veya kısmen devir almak veya bu işletme ve şirketlerle birleşmek. T- Şirket ihtiyacı olan motorlu nakil vasıtaları alabilir, satabilir,kiralayabilir veya kiraya verebilir. U- Konusu ile ilgili her çeşit makine ekipman alet ve edevatın, yedek parçanın, motorlu ve motorsuz aracın, makinenin, malzemenin,  ham ve yardımcı maddelerin imalatını, alım ve satımını, kiralamasını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak.  Yurtiçinde ve dışında serbest bölgeler ve organize sanayi bölgeleri de dahil olmak üzere fabrika, imalathane, depo, işyeri, entegre tesisler kurmak, kurulmuşlara ortak olmak, devir etmek ve devir almak, yatırımlar yapmak. V- Konusu ile ilgili Yurtiçinde ve Yurtdışında her türlü ürünün fason olarak imalatını, depolamasını ve ambalajlamasını yapmak ve yaptırmak. Bu amaçla taşeronluk yapmak veya yaptırmak. W- Konusu ile ilgili olarak Yurtiçinde ve Yurtdışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ihalelere katılmak, katılmak için teklif vermek ayrıca Yurtiçinde ve Yurtdışında düzenlenen sergi, fuar ve panayırlara katılmak.  X- Konusu ile ilgili olarak Yurtiçinde ve Yurtdışında yerli ve yabancı şirketlerin, mümessilliklerini, başbayiliklerini, bayiliklerini, distribütörlüklerini, acenteliklerini, almak vermek ve yine Yurtiçinde ve Yurtdışında şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak.


Masdar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Büyükçekmece, Pınartepe Mahallesi, Gerede Caddesi, Oğuzhan Sokak, No:1A Lebiderya Evleri A1 Blok, Daire:10