Masrafoğlu Grup İnşaat ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Masrafoğlu Grup İnşaat ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Masrafoğlu Grup İnşaat ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Barış Masrafoğlu, Yüksel Tanyeri tarafından 300 bin TL'lik sermaye bedeli ile 15 Ekim'de Kartal, Topselvi Mahallesi'nde kuruldu.


Masrafoğlu Grup İnşaat ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Barış Masrafoğlu, Yüksel Tanyeri tarafından 300 bin TL'lik sermaye ile 15 Ekim'de kuruldu. 


Masrafoğlu Grup İnşaat ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, sanayi tesisleri, ticarethane inşaatlarını yapmak satmak. b. Kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerine veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. c. Her türlü inşaat ve yapı projesi oluşturmak, inşaat ve yapı projelerini geliştirmek ve yönetmek d. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıları her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek veya taşeronluğunu yapmak. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak yaptırmak ve bunları satmak kiraya vermek f. Her türlü mal ve hizmet ithal ihraç etmek Şirket yukarıda yazılı amaç ve konularını gerçekleştirmek için konusuyla ilgili olarak a. İmalat, ticaret, işletmecilik, fabrika, tesis, mağaza, atölye kurmak ve yürütmekle, bilgi,patent, imtiyaz, bayilik, acentelik,temsilcilik, mümessillik, distribütörlük, yurtiçi ve yurtdışı temsilciliklerini almak, yürütmek, başkalarına devretmek. b. Kendi temsilciliklerini, yurt içi ve yurt dışındaki firma ve kişilere dilediğince ve mevzuat hükümleri dairesinde vermek. c. Şirket amaç ve konuları ile ilgili devletin, özel şahısların açmış olduğu ihalelere, kendi veya başkası adına katılabilir taahhütlerde bulunabilir. d Şirket belirtilen işleri toptan ve perakende olarak, ithalatını, ihracatını yapabilir veya yaptırabilir, kiralar, kiraya verebilir. e. Şirket amaç ve konuları ile ilgili posta yolu veya internet üzerinden konusu ile ilgili web sitesi kurabilir, elektronik ve mobil,toptan ve perakende ticaret yapabilir. f. Her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. g. Şirket gayrimenkulleri üzerine irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhit, taksim ve parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. h. Üçüncü kişilerin her çeşit ticari işi ve işlemlerinden akdi veya fiili ilişkilerinden doğan borç ve yükümlülüklerine karşı şahsi veya ayni kefalette bulunabilir. i. Sahibi bulunduğu her türlü menkul ve gayrimenkul değerleri 3.şahıslar lehine ipotek verebilir, karşılığında rehin ve ipotek dahil her türlü teminat alabilir. j. Her türlü iş makineleri, nakil vasıtaları alabilir, kiralayabilir, satabilir ve kiraya verebilir. k. Şirket konusu ile ilgili olarak inşaat ve hırdavat malzemelerini imalat yapabilir, yaptırabilir, konusuna giren işleri kısmen veya tamamen taahhüt karşılığında başka şirketlere veya kuruluşlara yaptırabilir. Başka şirket ve kuruluşlardan konusuna giren tamamlanmamış işleri kısmen veya tamamen devir alır ve tamamlar. 


Masrafoğlu Grup İnşaat ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Kartal, Topselvi Mahallesi, Topselvi Caddesi, Cami Sokak, No:22/1.