29 / 06 / 2022

Mavi Yıldız Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Mavi Yıldız Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kadıköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile İsmail Alibaş ve Kadriye Elif Barut ortaklığıyla kuruldu.Mavi Yıldız Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kadıköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile İsmail Alibaş ve Kadriye Elif Barut ortaklığıyla kuruldu.


Mavi Yıldız Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu: 

İNŞAAT 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 5-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 6-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 7-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 8-Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 9-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 10-Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apartman, otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat taahhüdü işleri yapmak, bunlarla ilgili acente, bayilik ve mümessilliğini almak. ORMAN ÜRÜNLERİ 1. Her türlü orman ürünlerinin; ham, mamul, yarı mamul olarak yurtiçinden ve yurtdışından temin edilmesi, bunların yurtiçine ve yurtdışına satılması, pazarlanması. 2. Şirket her türlü orman ürünleri ile bu ürünlerden sanayi yolu ile elde edilen kereste, tomruk imalatı, alım, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatı ve bunların mamul ürünleri mdf, yonga levhaları ve sunta alım, satımı, ithalat ve ihracatı . 3. Her nevi parke, sunta, duralit gibi ürünlerin alımı ve satımını yapmak. OTOMOTİV 1-Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak. 2-Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 3- Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 4-Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek 5-Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyonculuk, taahhüt iç ve dış mümessillik, ihracat kaydı ile geçici ithalat, toptancılık-perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işlemleri yapmak ve yaptırmak, amacı ile ilgili her hangi bir madde, makine teçhizat, ham madde ve ürünlerin devralınması, satın alınması, nakil edilmesi, dağıtımı, depolanması, imalatı, ithalatı, ve satısında bulunmak. Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirmek için - Amaç ve konusu ile ilgili isleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirket kurabilir, kurulmuş ve ya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, yerli veya yabancı kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir yerli veya yabancı kurulmuş veya kurulacak gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir. -Konusu ile ilgili yurt içinde ve dışında bulunan şirketlerle ortaklık bayilik alma ve verme konularında anlaşmalar yapabilir. Şubeler açabilir. Amacı ile ilgili konularda, ithalat ve ihracat yapabilir, gayrimenkul alabilir satabilir, ihalelere girebilir taahhütlerde bulunabilir. şirket yerli ve yabancı tüzel kişilerden hukuka uygun olarak kredi alabilir. -Konusu ile ilgili her türlü menkul malları, hak ve alacakları iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, menkul malların hak ve alacakların ticari işletmeleri alacaklarına teminat olarak rehin alabilir, borçlarına teminat gösterip rehin edebilir.