24 / 05 / 2022

Medicana 2021'de hastane yatırımlarına devam edecek! 

Medicana 2021'de hastane yatırımlarına devam edecek! 

Medicana Sağlık Grubu pandemide frene basmadı. Ataşehir hastanesini açmaya hazırlanan grubun yönetim kurulu başkanı Hüseyin Bozkurt, "2021'de İstanbul'da Ataköy ve Zincirlikuyu'da yeni hastane yatırımlarımız olacak" diyor.Sağlık sektörü, pandemi sürecinin en kritik alanlarından biri oldu. Sağlık hizmetlerine olan talebin artması, sektördeki şirketlerin de yatırımlarının devam etmesini sağladı. Bu şirketlerden biri de Medicana Sağlık Grubu. Ekomomist Dergisi’nde yer alan habere göre; temelleri 1992 yılında atılan ve Türkiye'nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer alan Medicana Sağlık Grubu, yeni yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. İstanbul, Ankara, Sivas, Samsun, Konya ve Bursa'nın ardından geçtiğimiz günlerde İzmir'deki hastanesini de devreye alarak hastane sayısını 13'e çıkaran grup, yakında Ataşehir hastanesini açmaya hazırlanıyor. Bu yatırımları 2020 yılında pandemiye * rağmen kararlılıkla hayata geçirdiklerini vurgulayan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, "Pandemi sebebiyle yaşanılan ekonomik durgunluğa rağmen halkımızın en ihtiyaç duyduğu zamanda yatırımlar durmamalı diye düşündük ve hastane yatırımlarımıza devam ettik" diyor. Grubun 2021'de de İstanbul'da merkezi lokasyonlarda yeni yatırım planları olacak. Ataköy ve Zincirlikuyu'nda sağlık yatırımı gerçekleştireceklerini belirten Hüseyin Bozkurt, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

1.Geçtiğimiz beş yıllık süreçte Türkiye ekonomisinin kat ettiği mesafeyi değerlendirir misiniz?

Türkiye ekonomisi son beş yıllık sürede dalgalı bir seyir izledi. Ekonomimizi global ve yerel anlamda etkileyen pek çok gelişme yaşandı. 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin yarattığı olumsuz tabloyu hızlı bir şekilde toparlayan ekonomimiz, 2017 ile birlikte büyük bir yükseliş trendine girdi. Ancak 2018 yılında gerçekleşen kur atağı ve sonrasında karşılaştığımız yüksek enflasyon ile olumsuz yönde bir seyir izledi. 2019 yılı ile birlikte başlayan iyileşme ekonomik göstergelerimizi olumlu yönde etkiledi. Ancak sonrasında yaşanılan pandemi sebebiyle ortaya çıkan ekonomik durgunluk ekonomide bir yavaşlamaya sebep oldu. Türkiye ekonomisi tüm bu yaşanan süreçlere rağmen bölgesinde en yüksek oranlar ile ekonomik büyümeye sahip olan ülke konumunda. İhracatımız her geçen yıl artıyor, genç nüfusuyla ve üretim gücü ile hızlı bir şekilde karşılaştığı zorlukların altından kalkıyor. Önümüzdeki yıllarda da özellikle pandemi kaynaklı problemlerin üstesinden gelmemiz ile birlikte ülke ekonomimizin yüksek büyüme oranları ile yoluna devam edeceğine inanıyorum.

2.Pandemiyle birlikte çok zor bir sürece girileli. Türk sağlık sektörünün salgına karşı aldığı aksiyonlara ilişkin değerlendirmeleriniz neler?

Var olan küresel salgında hiçbir endüstri, sağlık sektöründen daha merkezde değil. Her endüstrinin karşılaştığı endişelere ek olarak sağlık endüstrisi hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyor, etkilenenlere sağlık hizmeti verme görevini yerine getiriyor. Bu sebeple bizlerin aldığı en büyük aksiyonlar, insan kaynağımızı sağlıklı tutmak, yeni yatırımlar yapmak ve verdiğimiz hizmeti sürdürebilmek noktasında oldu. 2020 ilk çeyreğinde pandemi planlaması gerçekleştirip hastanelerimizin altyapısını pandemiye uygun hale getirdik. Bu planlamaya uygun olarak pandemi hastanelerimizi belirledik ve diğer hastaları mağdur etmeyecek şekilde pandemi servisleri ile diğer hastalarının temasını minimuma indirecek önlemleri aldık. Pandemi sebebiyle yaşanılan ekonomik durgunluğa rağmen halkımızın en ihtiyaç duyduğu zamanda yatırımlar durmamalı diye düşündük ve hastane yatırımlarımıza devam ettik.

3.Sağlık sektöründe önümüzdeki yıllarda büyümenin ana unsurları neler olacak?

Modern altyapıya sahip tam teşekküllü hastane yatırımları gerçekleştirip bunları da etkin bir bilgi işlem kaynağı ile entegre şekilde hizmete sunmanın büyümenin ana unsuru olduğunu düşünüyoruz. Tıbbi alanda yaşanan teknolojik gelişmeler sektörü olumlu yönde etkiliyor. Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de dijitalleşme çok önemli. Hastalarımıza, sağlık hizmeti alma sürecinde gerçekleştirilecek dijital çözümler ile değer yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Pandemi etkisi ile birlikte de süreçlerimizi tekrardan ele alıp dijitalleşme alanında yatırımlar yapıyoruz.

4.2021'de yeni hastane yatırımlarınız olacak mı?

2020'de 14 hastane sayısına ulaşan grubumuzun İstanbul'da merkezi lokasyonlarda yeni yatırım planlan devam ediyor. 2021 yılı içerisinde Ataköy hastanemizi hizmete açmayı hedefliyoruz. Ayrıca Zincirlikuyu bölgesinde yine önemli bir sağlık yatırımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

5.2020 yıl sonu ciro hedefiniz nedir?

2019 yılında 1,5 milyar TL ciroya ulaşan grubumuz, bu yıl ise 1,9 milyar TL ciro hedefliyor. Hali hazırda sadece sağlık grubumuzda çalışan sayımız 7 bin 500'ü aştı. Ataşehir hastanemiz ile tam kapasite hizmet vermeye başladığımızda grubumuza yaklaşık bin kişi daha eklenecek. 2021 'de Ataköy'deki hastanemizin de faaliyete geçmesi ile 10 bin kişiye yaklaşan bir aile olacağımızı düşünüyorum.

Medicana 2021 de hastane yatırımlarına devam edecek! 

Sektörün dönüm noktaları 

Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan anlaşmalar ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmaları yatırım planlamalarımızda önümüzü görmemizi sağladı.
SGK hastalarına uygulanan fark ücretlerinin yüzde 70'lerden yüzde 200'lere çıkarılması, sürdürülebilir sağlık hizmetleri temini noktasında bizleri olumlu yönde etkiledi.

2011'in Ekim ayından itibaren uygulanan ruhsat&lisans kısıtlamaları sebebiyle özel sağlık sektörü planlı şekilde büyümeye odaklanabildi.

Bir diğer dönüm noktası da üniversiteler ile yapılan affiliation anlaşmaları kapsamında iş birliğinin artması ve kurulan üniversite hastaneleri ile birlikte sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması noktasında gerçekleşti. Zorunlu branş uygulaması kapsamında hizmete açılan onkoloji, KVC, acil gibi branşlarında tüm sağlık sektörümüze olumlu yönde katkısı oldu.

Tüm bu değişiklikler sektörümüze fayda sağlamış olup, bizlerin de sürekli değişim konusunda çevik hale gelmemizi sağladı.

Pandemiye rağmen yatırıma devam 

"Yeni yatırımlarla büyümemizi sürdürüyoruz. İstanbul, Ankara, Sivas, Samsun, Konya ve Bursa'nın ardından geçtiğimiz günlerde İzmir'deki hastanemizi devreye aldık ve hastane sayımızı 13'e çıkardık. Ege Bölgesi'nin en büyük hastane kompleksi olan yatırımımız 110 milyon dolar yatırım değerine sahip.14'üncü hastanemizi ise Ataşehir'de açmak için hazırlanıyoruz. 95 milyon dolarlık yatırım değeri ile İstanbul'a önemli bir sağlık merkezi kazandıracağız. Bu yatırımlar, 2020 yılında pandemiye rağmen grubumuzun kararlılıkla hayata geçirdiği yatırımlar olarak, sektörel açıdan da son derece büyük öneme sahip."

Medicana Sağlık Grubu yeni hastanesini Ataşehir'de açıyor!