Mediquall Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Mediquall Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu! Mediquall Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi kuruldu!

Mediquall Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi Ataşehir'de 10 bin TL sermaye bedeli ile İnver Ünver tarafından kuruldu. Mediquall Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi Ataşehir'de 10 bin TL sermaye bedeli ile İnver Ünver tarafından kuruldu. 

Mediquall Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1. Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik, becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek ve her türlü kalite yönetim sistemleri ve ürün belgelendirme alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, 2. Her türlü tıbbi malzemelerin toptan ve perakende olarak alım satımı, ithalatı-ihracatı ile imalatının yapılması, hastanelerde kullanılan ameliyat malzemeleri hasta yakınlarının, hastaların muayenesi ve tedavisinde kullanılan, malzemelerin toptan ve perakende olarak satımı-alımı ile ithalatı ve ihracatının yapılması, 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş sağlığı ve güvenliği konularındaki diğer yasal mevzuatların gerektirdiği eğitim, raporlama, muayene, ölçüm, izleme ve laboratuar hizmetlerinde bulunmak. 4. Gıda, su üretim depolama ve satış faaliyetleri yapan tesislerin, Türk Gıda Kodeksi ile ulusal mevzuatta ve ISO EN,TS ve diğer ulusal ve/veya uluslararası geçerli standartların gerektirdiği her türlü hijyen denetimlerini, gıda kontrol ve tetkik işlemlerini yapmak, kontrol formlarını düzenlemek ve rapor vermek. Gıda ve içeceklerden; deney prosedürlerine uygun numune almak ve uygun koşullarda ilgili laboratuvarlara ulaştırmak, hijyen denetimi ile paralel gıda ve sular ile üretim ve satış tesislerinde cihaz ve ekipmanlarla yerinde ölçüm ve deneylerini yapmak. 5. Gözetim, muayene, test deney, ölçüm, eğitim, ürün, sistem ve personel belgelendirme alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak. 6. Her türlü yönetim sistemi standartlarına göre ve ürün belgelendirilmesi direktif ve standartlarına göre denetim, gözetim, belgelendirme ve muayene faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yurtiçi ve/veya yurt dışı akreditasyon kurumlarından akredite olmak, onaylanmış kuruluş olmak ve yetki almak. 7. Ulusal ve uluslararası standart, yönetmelik vb. şartlara göre ürün, sistem ve personel denetim ve belgelendirme, muayene, gözetim, test, deney, laboratuar ve periyodik kontrol hizmetleri; 2.ve 3. taraf kontrol, muayene, ulusal ve uluslararası gözetim, denetim ve belgelendirme hizmetleri yapmak 8. Yönetim sistemleri ile ürün muayene, test ve belgelendirme alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak. 9. Marka tescil, patent, tasarım hizmetleri yapmak, kurumsal kimlik oluşturma çalışmalarını yapmak, marka oluşturmak, katalog reklam ve tanıtım hizmetleri yapmak ve bunlarla ilgili her türlü aracılık komisyonculuk ve iş takiplerini yürütmek. 10. Çevresel ölçüm ve analiz hizmetleri vermek, 11. Çevre Bakanlığı esaslarına uygun, uluslararası ve ulusal çevre mevzuatları ile ISO/EN, TS ve diğer ulusal ve/veya uluslararası geçerli standartların gerektirdiği her türlü çevre laboratuar analizleri yapmak, 12. Elektrikli cihazlar, elektronik cihazlar, gaz yakan cihazlar, basınçlı ekipmanlar ve makineler için laboratuvar hizmetleri vermek ve almak, 13. İş hijyen ölçüm yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen; toz ölçümü, aydınlatma ölçümü, termal konfor ölçümü ve titreşim ölçümü yapılması ve raporlanması faaliyetlerinin yapılması, 14. İş ekipmanları kullanımında şağlık ve güvenlik şartları, yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen havalındırma ve klima tesisatları, yangın tesisatları, tezgahlar ve yapı iskeleleri kontrol hizmetleri, 15. Her türlü ölçümleme ve ölçme cihazının yurt içinden ve yurt dışından temini, satın alınması, üretilmesi, ürettirilmesi, kalibrasyonlar yapmak, kalibrasyon raporlarını düzenlemek, kalibrasyon sertifikalarını vermek, yurtiçinde ve yurtdışında ölçme ve kalibrasyon laboratuvarları ile ilgili her türlü ihalelere iştirak etmek, temsilcilik vermek, veya temsilcilik almak, 16. Personel belgelendirmesi yapmak, bu amaçla sınav düzenlemek, sertifika vermek, tahribatsız muayene eğitimi vermek, 17. Yukarıda belirtilen konularla ilgili belgelendirme ve eğitim faaliyetlerini yürütmek. Bu konu kamu ve özel sektörde açılacak her türlü ihalelere katılmak, 18. Ulusal ve uluslararası gözetim ve denetimleri yapmak, ulusal ve uluslararası ihalelere iştirak etmek, temsilcilik vermek ve temsilcilik almak, 19. Her türlü ürün makine araç gereç ve teçhizatın test deney kalibrasyon ve muayenesi için gezici ve sabit laboratuvarlar kurmak bunları işletmek, bu hizmetleri verebilecek diğer laboratuvarları taşeron olarak kullanmak, bunlarla ilgili aracılık hizmetleri sağlamak. 20. Yurt içi ve yurtdışı iş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunmak bununla ilgili bürolar açmak ve bu konularla ilgili eğitim hizmetleri vermek. Diğer taraftan şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Kayışdağı Mah. Nihat Sok. No:44/1 ATAŞEHİR