14 / 08 / 2022

Mehmet Yunus Gümüş Mimarlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Mehmet Yunus Gümüş Mimarlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Üsküdar'da 10 bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Yunus Gümüş tarafından kuruldu.Mehmet Yunus Gümüş Mimarlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Üsküdar'da 10 bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Yunus Gümüş tarafından kuruldu.

Mehmet Yunus Gümüş Mimarlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu:
1) Yurt içinde ve yurt dışında yazılı resmi veya özel projelendirme işleri ve inşaat taahhütlerinde bulunmak, montaj, tesisat işleri, tamir, tadilat ve restorasyon işleri yapmak, 2) Yurt içinde ve yurt dışında mühendislik, mimarlık ve müşavirlik hizmetleri, inceleme ve etüd işleri, plan, proje ve yapılabilir raporların hazırlanması işlerini yapmak. 3) Her türlü yapı malzemelerinin, bunların ham ve yardımcı maddelerinin üretimini, alım ve satımını, ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak, 4) Tüm tarım mahsulleri, yaş sebze ve meyve, pamuk, tütün, zeytin, fındık, kuru üzüm ile sanayi ve tebabette kullanılan nebatları yetiştirmek ve satmak, her tür gıda ürünlerinin iç ve dış pazarlamasını, toptan, perakende satışını yapmak, gıda sanayii kurulması için gerekli her tür makine ve teçhizat almak ve satmak, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin izin verdiği ölçülerde ithalatını yapmak, ihracatını yapmak, 5) Tüm hayvansal ürünlerin alımı, satımı, ihracatını ve pazarlamasını yapmak, tüm hayvansal ürünlerinden yararlanmak için küçük baş, büyük baş ve kümes hayvanları yetiştirmek, alım satımını yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak, çiftlikler kurup işletmeciliğini yapmak, her türlü tarımsal yatırımlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, her türlü hayvansal ürün için konserve sanayi kurmak, bu ürünlerin pazarlaması için depolama, paketleme tesisleri kurmak, işletmek ve dağıtımını yapmak, 6) Her türlü mobilya, ev tekstili ve aksesuar ticareti ilgili alımı, satımı, ihracatını ve pazarlamasını yapmak, 7) Yurtiçinde ve Yurtdışında turizm faaliyetlerinde bulunmak. Grup gezileri ve turları düzenlemek. 8) Konusu ile ilgili taşıt araçları ve nakil vasıtaları alımı, satımı, kiralanması ve kiraya verilmesi. 9) Şirket iştigal konuları ile ilgili olarak ETicaret işlemleri yapar. 10) Şirketin çalışma konuları dahiline giren hususlarda yabancı tüzel ve gerçek kişilerle her seviyede işbirliğinde bulunmak, bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğünü veya mümessilliğini yapmak, bunlarla ortaklıklar kurarak patent ve benzer haklarını satın almak veya kiralamak suretiyle pazarlamak ve her türlü alım, satım ve pazarlama işleriyle uğraşmak. 11) Yukarıda amaç ve konuları belirtilen işlerle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında şubeler, bürolar, tesisler, acenteler, temsilcilikler, irtibat büroları, mümessillikler, mağazalar ve benzeri yerler açmak, almak, vermek ve katılmak; yerli ve yabancı sermaye ilgili mevzuat çerçevesinde yurt ekonomisine uygun olmak ve katkıda bulunmak amacıyla işbirliği yapmak ve ortaklıklar kurmak.