Melih Gökçek: Metro gibi inşaatlar OSTİM 'e verilsin!

Melih Gökçek: Metro gibi inşaatlar OSTİM 'e verilsin!Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Vekili Hüsnü Tekin, makine sektörü strateji belgesini hazırladıklarını, belgenin önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağını ve bu yıl içinde de uygulamaya geçeceğini bildirdi...  


Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile OSTİM 'in işbirliğinde düzenlenen KOMATEK 2011 Fuarı, Atatürk Kültür Merkezinde açıldı.
               
Tekin, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin büyümesini istikrarlı ve sürdürülebilir kılmak için mevcut pazarların geliştirilmesi ve yeni pazarlara açılımın sağlanması gerektiğini, bu noktada fuar organizasyonlarının son derece önemli olduğunu ifade etti.
               
Tekin, ülkenin rekabet üstünlüğü kazanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Tekin, Türk sanayisinin rekabet gücünü ve verimliliğini artırarak, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ileri teknolojiye dayalı ürünlerin üretildiği, istihdam sorununun çözüldüğü, nitelikli işgücüne sahip, aynı zamanda topluma ve çevreye duyarlı dönüşümünü hızlandırmayı
 amaçladıklarını söyledi.
               
Tekin, 'Bakanlığımız makine sektörü strateji belgesini hazırlamıştır. bu belge önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak ve bu yıl içinde uygulamaya geçecektir' dedi.
               

Yerli üretimin önemine de değinen Tekin, sanayi ürünlerinin yerli üretimle karşılanmasının Türkiye 'nin dışa bağımlılığını azaltmada önemli bir hedef olduğunu söyleyerek, bu hedefin korunması ve geliştirilmesi için makine ve imalat sanayi sektörünün de çaba sarf ettiğini söyledi. Türkiye 'de birçok makine ve ürünün dünya standartlarında üretildiğini ifade eden Tekin, 'Türkiye kaliteyi yakalamıştır' diye konuştu.
               
BÜYÜKşžEHİR BELEDİYE BAşžKANI GÖKçEK  


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Türkiye 'nin geliştiğini, buna paralel olarak başkentin de gelişmesinin şart olduğunu söyledi.
               
Ankara 'nın en büyük eksikliğinin fuar alanı olduğunu belirten Gökçek, 'Havaalanı yolu üzerindeki fuar alanını bu sene ne yapıp edip bitirmek istiyoruz' şeklinde konuştu.
               
Fuar alanının arazisinin 1 milyon 800 bin metrekare olduğuna dikkati çeken Gökçek, '50 bini kapalı 50 bini açık olmak üzere 100 bin metrekare ile başlayacağız. Az önce arkadaşlarla konuşurken bunun düşük olduğunu söylediler, benim de iddiam bu, ama TOBB 'a bunu kabul ettiremedik. (10 bin açık 10 bin kapalı ile başlayalım) dediler. İnşallah 150 binden aşağı başlamayız. Bu sene de bitirelim istiyoruz' dedi.
               
KOMATEK 2011 Fuarı 'nın  Ankara  için prestij olduğunu da dile getiren Gökçek, sanayicilere her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi. Gökçek, kanuni değişikliklerin izin vermesi durumunda metro gibi inşaatların OSTİM 'e  verilmesini de isteyeceklerini ve böylece sanayicilerin çok ciddi anlamda yol alabileceklerinin altını çizdi.
               
İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Divriş de makine pazarının büyümesinin ülkenin büyümesine doğrudan katkı sağladığını ifade etti.
               
Hükümetin 2023 yılı için hedeflediği 500 milyar dolarlık ihracat içinde kendilerinin de 10 milyar dolarlık bir ihracat hedefi koyduklarını anlatan Divriş, bunu başaracaklarını söyledi.
               
Türkiye 'nin pazarlama zafiyeti bulunduğunu, bu nedenle de potansiyelini tam manasıyla harekete geçiremediğini ifade eden Divriş, pazarlamada fuarların önemli bir yeri olduğunu, İMDER olarak Ankara 'da ihtiyaçlara cevap verecek bir
 fuar alanı yapılmasını istediklerini dile getirdi.
               
Divriş, 2013 yılında KOMETEK Fuarını 160 bin metrekare alanda düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.
               
DİĞER KONUşžMACILAR

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları da bakanlık olarak kırsal tarımın geliştirilmesi için makine ve ekipmana yüzde 50 hibe desteği sağladıklarını hatırlattı. Mirmahmutoğulları, bu aletlerin rasyonel ve ekonomik kullanımının ve arazi toplulaştırmasının da kırsal kalkınma için önemli olduğunu bildirdi.
               
Arazi toplulaştırmasını hızlandırdıklarını belirten Mirmahmutoğulları  bunun alet ile ekipmana duyulan ihtiyacın artması ve daha fazla teknoloji anlamına geldiğini söyledi.
               
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, iş ve inşaat makinalarında OSTİM 'in bir adres haline geldiğini, kendilerinin de firmaların rekabet güçlerini artırmak için çalıştıklarını ifade etti. Aydın, özellikle hızlı tren projesi gibi projelerde bir çok malzemenin yerli üreticiler tarafından üretilebileceğini  bildirdi.
AA