19 / 08 / 2022

Mera ve yaylalara da Yapı İzin Belgesi verildi!

Mera ve yaylalara da Yapı İzin Belgesi verildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’nın İmar Affı'ndan yararlanmak için mera ve yaylalarda yapı kayıt belgesi verilip verilmediği hakkında soru önergesini cevaplandırdı. İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’nın İmar Affı'ndan yararlanmak için mera ve yaylalarda yapı kayıt belgesi verilip verilmediğiyle ilgili soru önergesine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan cevap verdi.

Bakan Kurum, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamasında 10 milyon vatandaşın imar barışından yararlandığını kaydetti. Soru önergesine verilen cevaba göre ise Türkiye'de 923 bin 508 adet Hazine taşınmazına yapı kayıt belgesi verildiğinden bahsetmişti. Bakan, verdiği cevapta bunların içerisinde mera ve yayla olabileceğini onayladı. 

Mera ve yaylalara da Yapı İzin Belgesi verildi!

Hazine Taşınmazlarına Yapı Kayıt Belgesi

Milletvekili Hasan Subaşı, en başından beri İmar Barışı kapsamında uygulanan İmar Affı'nın kaçak ve ruhsatsız inşaatı hızlandıracağını hatırlatarak, ‘’Önüne gelen hazine, orman ve köy tüzel kişiliğine ait mera ve yaylalarda yeni yaptığı kaçak yapılara bir-kaç fidan dikip subasman atarak yapı kayıt belgesi aldıklarına pek çok defa işaret ettik, uyarı da bulunduk. Sayın Bakanın sorularımıza verdiği yanıtlar açık bir itiraf olduğu gibi mera ve yayla gibi alanlarda yapı kayıt belgesi verildiğini ortaya çıkardı’’ ifadelerini kullandı.

Mera ve yaylalara da Yapı İzin Belgesi verildi!

Sorular-Cevaplar

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Bakan Murat Kurum’a; ‘’2002 yılından bu yana  TOKİ  ya da başkada idari kurumlar tarafından imara açılan, yapı ve tesis inşa edilen kaç adet alan mera ve yayla alanları içerisinde bulunmaktadır?’’ sorusunu sormuştu ayrıca ‘’Bugüne kadar yayla ve mera statüsündeki yerlerde kaç adet yapı, imar affından faydalanarak “Yapı Kayıt Belgesi” almıştır?’’ diye soru sormuştu. 

Mera ve yaylalara da Yapı İzin Belgesi verildi!

Bakan Murat Kurum'un konuyla ilgili yanıtı şu şekilde oldu:
‘’3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16ncı maddesinin (9) uncu ve (11) inci fıkralarında Yapı Kayıt Belgesi alınamayacak “yapılar” ve “alanlar” belirtilmiş olup, belirtilen fıkralarda sayılan yapılar ve alanlar dışında kalan diğer bütün alanlardaki 31/12/2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar/aykırılıklar için Yapı Kayıt Belgesi alınması mümkündür. Kayıt Belgesine konu edilen taşınmazlar özel mülkiyet ve hazine mülkiyeti olarak tanımlanabilmekte ancak taşınır niteliğine (mera, orman, yayla vb.) dair bir bilgi yer almamaktadır. Belirtilen sebeple Yapı Kayıt Belgesi sorgu sisteminden il bazındaki başvuru sayısı tespit edilebilmekte ancak bu başvuruların ne kadarının kentsel alanda ne kadarının mera ve yaylalarda olduğu yönünde istatistiki veri tutulamamaktadır. Belirtilen çerçevede Yapı Kayıt Sisteminde yapılan sorgulamada; Türkiye genelinde toplam 923.508 adet Hazine taşınmazı beyanıyla Yapı Kayıt Belgesi alındığı tespit edilmiştir. Mera Kanunu kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) mera tahsis değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. TOKİ tarafından köy merası ya da yayla niteliğinde bulunan hiçbir taşınmaz ihaleye konu edilmemiştir.”

İmar barışında toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı!