Merkezefendi Camisi restore ediliyor

Merkezefendi Camisi restore ediliyorZeytinburnu Belediye Başkanlığı, Merkezefendi Camisi'nin restorasyon işini yaptırmak üzere ihale açtıZeytinburnu Belediye Başkanlığı, Merkezefendi Camisi ile avlusu içinde bulunan türbe, çilehane ve şadırvanın restorasyonu projesi uygulama işini yaptırmak üzere ihale açtı.

Yer tesliminden itibaren 500 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesi, 1 Temmuz 2010 tarihinde saat 14.00'te belediyede "açık ihale usulü" ile yapılacak.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecek olan ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek, İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi bedel ödeyerek belediyeden satın alabilecekler.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ihale günü ihale saatine kadar belediyeye verilecek.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacak.

İşin tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
AA